Kdo ho bude milovat více? (Lk 7,36-50) Jaroslav Kernal Lukášovo evangelium 2008
Na co jste se přišli podívat? (Lk 7,18-35) Jaroslav Kernal Lukášovo evangelium 2008
Ježíš a jeho učedníci (Lk 6,12-19) Jaroslav Kernal Lukášovo evangelium Lk06-12-19-osnova.pdf 2008
O vytrvalosti ve zkouškách (Jk 1,1-4) Jaroslav Kernal Jakubův 2008
Jenom nové stvoření (Ga 6,11-18) Jaroslav Kernal Galatským 2007
O smyslu Vánoc (Lk 2,1-20 & J 3,16) Jaroslav Kernal Lukášovo evangelium 2007
Svobodný v Kristu (Ga 5,1-6) Jaroslav Kernal Galatským 2007
Stal jsem se vaším nepřítelem? (Ga 4,8-20) Petr Papež Galatským 2007
Vysvobození z tohoto zlého věku (Ga 1,3-5) Jaroslav Kernal Galatským 2007
Jednota křesťanů není volba (J 17,20-26) Jaroslav Kernal Janovo evangelium 2007
Bohaté vylití Ducha (Tt 3,4-7) Jaroslav Kernal Titovi 2007
Měj dobrou pověst - Tt 2,6-10 Petr Papež Titovi 2007
Pozor na falešné učitele! - Tt 1,10-16 Jaroslav Kernal Titovi 2007
Život soustředěný na cíl (Tt 1,1-4) Jaroslav Kernal Titovi Tt1-1-4-osnova.pdf 2007
Komu umyješ nohy? (J 13,1-20) Jaroslav Kernal Janovo evangelium J13-01-20-osnova.pdf 2007
Znaky živé církve (Sk 2,36-47) Jaroslav Kernal Skutky 2007
Proměněná nevěra (J 20,1-31) Jaroslav Kernal Janovo evangelium 2006
Ukřižování Pána (J 19,17-42) Jaroslav Kernal Janovo evangelium 2006
Trpěl pod Pontským Pilátem (J 18,28-19,16) Petr Papež Janovo evangelium 2006
Dva zrádci a Pán (J 18,1-27) Jaroslav Kernal Janovo evangelium 2006
Vy o mě vydávejte svědectví! (J 15,26-16,4a) Petr Papež Janovo evangelium 2006
Vzkříšení Krista Jaroslav Kernal Janovo evangelium 2006
Náboženství proti Ježíšovi (J 7,14-36) Jaroslav Kernal Janovo evangelium 2006
Ježíš a jeho bratři (J 7,1-13) Jaroslav Kernal Janovo evangelium 2006
Chléb z nebe (J 6,22-59) Jaroslav Kernal Janovo evangelium 2006
Víš, koho uctíváš? (J 5,16-47) Jaroslav Kernal Janovo evangelium 2006
Dvě uzdravení (J 4,43-5,15) Jaroslav Kernal Janovo evangelium J04-43-5-15-osnova.pdf 2006
Znaky umírající církve (Zj 2-3) Jaroslav Kernal Zjevení Co-zabiji-cirkev-osnova.pdf 2006
Proč se obtěžovat s církví? (Ef 4,11-16) Jaroslav Kernal Efezským 2006
Odmítnuté pozvání (Lk 14,15-35) Jaroslav Kernal Lukášovo evangelium 2006
Život modlitby a očekávání (Jk 5,7-20) Jaroslav Kernal Jakubův 2005
Pokorná podřízenost Bohu (Jk 4,13-5,6) Jaroslav Kernal Jakubův 2005
Konec války v církvi (Jk 4,1-10) Jaroslav Kernal Jakubův 2005
Umění života v plnosti (Fp 4,11-23) Jaroslav Kernal Filipským 2005
Jazyk života (Fp 4,1-9) Jaroslav Kernal Filipským 2005
Křesťanství vs. náboženství (Fp 3,2-11) Jaroslav Kernal Filipským 2005