Obsah i cíl modliteb – poznání Boha – Ef 1,17 Jaroslav Kernal Efezským ef-1-17-osnova.pdf 2014
Vděčná přímluva – Ef 1,16 Jaroslav Kernal Efezským ef1-16-osnova.pdf 2014
Víra a láska – Ef 1,15 Jaroslav Kernal Efezským ef1-15-osnova_0.pdf 2014
Modlitba, která oslavuje Boha – Ef 1,15 Jaroslav Kernal Efezským ef1-15-osnova.pdf 2014
Závdavek dědictví – Ef 1,14 Jaroslav Kernal Efezským ef1-14-osnova.pdf 2014
Těm je třeba zavřít ústa! - Tt 1,10-12 Jaroslav Kernal Titovi tt1-10-12-osnova.pdf 2014
Zapečetěni zaslíbeným Závdavkem – Ef 1,13-14 Jaroslav Kernal Efezským ef1-13-14-osnova.pdf 2014
Slovo a Duch - Ef 1,13 Jaroslav Kernal Efezským ef1-13-osnova.pdf 2014
...abychom byli chválou Jeho slávy - Ef 1,12 Jaroslav Kernal Efezským ef1-12-osnova.pdf 2014
Předurčeni k dědictví – Ef 1,11 Jaroslav Kernal Efezským ef1-11-osnova.pdf 2014
Jednota v Kristu – Ef 1,10 Jaroslav Kernal Efezským ef1-10-osnova.pdf 2014
Hledání Boží vůle? – Ef 1,9 Jaroslav Kernal Efezským ef1-9-osnova.pdf 2014
Zahrnuti milostí - Ef 1,8 Jaroslav Kernal Efezským ef1-8-osnova.pdf 2013
Vykoupeni krví – Ef 1,7 Jaroslav Kernal Efezským ef-1-7-ii-osnova.pdf 2013
V Něm máme vykoupení – Ef 1,7 Jaroslav Kernal Efezským Ef-1-7-I-osnova.pdf 2013
Adoptováni ke chvále – Ef 1,5-6 Jaroslav Kernal Efezským ef1-5-6-osnova.pdf 2013
Schopný pastýř – Tt 1,9 Jaroslav Kernal Titovi tt1-9-osnova.pdf 2013
Předurčeni k adopci – Ef 1,5 Jaroslav Kernal Efezským ef1-5-osnova.pdf 2013
Užitek učení o vyvolení – Ef 1,4 Jaroslav Kernal Efezským ef1-4-osnova.pdf 2013
Napsáno na obalu Bible – Ef 1,3-4 Jaroslav Kernal Efezským ef1-3-4-osnova.pdf 2013
Prostředí křesťanského života – Ef 1,2 Jaroslav Kernal Efezským ef1-2-osnova.pdf 2013
Svatým věřícím v Kristu – Ef 1,1 Jaroslav Kernal Efezským ef1-1-osnova.pdf 2013
Charakteristika "efezského" křesťana - Sk 20,32-38 Jaroslav Kernal Skutky sk20-20-38-osnova.pdf 2013
Charakteristiky církve v Efezu - Sk 20,17-31 Jaroslav Kernal Skutky sk20-17-31-osnova.pdf 2013
Efezské modlářství – Sk 19,23-20,1 Jaroslav Kernal Skutky sk19-23-20-1-osnova.pdf 2013
Nadpřirozené Boží dílo - Sk 19,11-22 Jaroslav Kernal Skutky sk19-11-22-osnova.pdf 2013
Přijali jste Ducha svatého? - Sk 19,1-10 Jaroslav Kernal Skutky sk19-1-10-osnova.pdf 2013
Spolupracovníci na díle Kristově – Sk 18,1-28 Jaroslav Kernal Skutky sk18-1-28-ef-osnova.pdf 2013
Nové stvoření (2 K 5,17) Jaroslav Kernal 2. Korintským 2k5-17-osnova.pdf 2013
Povzbuzení v Kristu (1 Te 1-5) Jaroslav Kernal 1. Tesalonickým 1te1-5-osnova.pdf 2013
Zakotvení v Kristu (Ko 1-4) Jaroslav Kernal Koloským ko1-4-osnova.pdf 2013
Radost v Kristu (Fp 1-4) Jaroslav Kernal Filipským 00_fp_1-4_-_osnova.pdf 2013
Pravé světlo přišlo na svět (J 1,9-14) Jaroslav Kernal Janovo evangelium j1-9-14-osnova.pdf 2012
Milující starší (Tt 1,6) Jaroslav Kernal Titovi tt1-6-osnova.pdf 2012
Kristovo narození z panny (Iz 7,14) Jaroslav Kernal Izajáš 2011-Narozeni-z-panny-osnova.pdf 2011
Nejsme bezprizorní na cestě do slávy (2Pt 1,2-4) Pavel Borovanský 2. Petrův 2011
Soustředíme se na Ježíše Krista (1K 2,2) Jaroslav Kernal 1. Korintským 02Soustredime-se-na-Krista-osnova.pdf 2011
Církev I - Nejvyšší cíl: Oslava Boha (J 17,1-5) Jaroslav Kernal Janovo evangelium J17-01-05-Cirkev-I-osnova.pdf 2011
On vysvobodí svůj lid z jeho hříchů (Mt 1,18-25) Jaroslav Kernal Matoušovo evangelium Mt01-18-23-osnova.pdf 2010
Nadřazenost evangelia (Ko 1,18-20) Marcus Denny Koloským 2010
Kdo je největší? (Lk 22,14-30) Jaroslav Kernal Lukášovo evangelium Lk22-14-30-osnova.pdf 2010
Kdo bude pozván? (Lk 14,1-14) Jaroslav Kernal Lukášovo evangelium Lk14-01-14-osnova.pdf 2010
Snažte se vejít úzkými dveřmi (Lk 13,22-35) Jaroslav Kernal Lukášovo evangelium Lk13-22-35-osnova.pdf 2009
Čemu přirovnáme Boží království? (Lk 13,10-21) Jaroslav Kernal Lukášovo evangelium Lk13-10-21-osnova.pdf 2009
Hle, vše tvořím nové (Zj 21,1-22,5) Jaroslav Kernal Zjevení zj1-17-18-osnova.pdf 2009
Víra se nedá schovat (Lk 8,1-21) Jaroslav Kernal Lukášovo evangelium Lk08-01-21-osnova.pdf 2008
Kdo ho bude milovat více? (Lk 7,36-50) Jaroslav Kernal Lukášovo evangelium 2008
Na co jste se přišli podívat? (Lk 7,18-35) Jaroslav Kernal Lukášovo evangelium 2008
Ježíš a jeho učedníci (Lk 6,12-19) Jaroslav Kernal Lukášovo evangelium Lk06-12-19-osnova.pdf 2008
O vytrvalosti ve zkouškách (Jk 1,1-4) Jaroslav Kernal Jakubův 2008