Král přichází! (J 11,45-12,19) Jan Suchý Janovo evangelium J 11,45_12,19 - osnova.pdf 2018
Nevyznávají Ježíše Krista! (2J 7-9) Pavel Borovanský 2. Janův 2J7-9-osnova.pdf 2018
Nemějte s nimi nic společného (Ef 5,6-8) Jaroslav Kernal Efezským Ef5-6-8-osnova.pdf 2018
Já jsem vzkříšení a život (J 11,1-44) Jan Suchý Janovo evangelium J11-1-44-osnova.pdf 2018
Ježíš a Otec jsou jedno (J 10,22-42) Jan Suchý Janovo evangelium J10-22-42-osnova.pdf 2018
Poznejte velikou radost (Lk 2,1-20) Jan Suchý Lukášovo evangelium Lk 2,1-20 - osnova.pdf 2017
Dobrý pastýř Ježíš (J 10,1-21) Jan Suchý Janovo evangelium J10-1-21-osnova.pdf 2017
Věříš v Syna člověka? (J 9,8-41) Jan Suchý Janovo evangelium J9-8-41-osnova.pdf 2017
Kdo nezdědí Boží království? (Ef 5,3-5) Jaroslav Kernal Efezským Ef5-3-5-osnova.pdf 2017
Byl jsem slepý a nyní vidím! (J 9,1-7) Jan Suchý Janovo evangelium J 9,1-7 - osnova.pdf 2017
Pravda tě osvobodí (J 8,31-59) Jan Suchý Janovo evangelium J 8,31-59 - osnova1.pdf 2017
Poslouchejte své vedoucí (Žd 13,17) Jaroslav Kernal Židům Zd13-17-osnova.pdf 2017
Světlo světa (J 8,12-30) Jan Suchý Janovo evangelium J8-12-30-osnova.pdf 2017
Ježíš a žena cizoložnice (J 8,1-11) Jan Suchý Janovo evangelium J 8,1-11 - osnova.pdf 2017
Následujte Božího příkladu (Ef 5,1-2) Jaroslav Kernal Efezským Ef-5-1-2-osnova.pdf 2017
Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije! (J 7,31-53) Jan Suchý Janovo evangelium J7-31-53-osnova.pdf 2017
Falešné představy o Kristu vedou do záhuby (J 7,14-30) Jan Suchý Janovo evangelium J 7,14-30 - osnova.pdf 2017
Odpouštějte si navzájem (Ef 4,30-32) Jaroslav Kernal Efezským Ef4-30-32-osnova.pdf 2017
Povzbuzení k zápasu (1Pt 5,12-14) Pavel Borovanský 1. Petrův 1Pt 5_12_14_osnova.pdf 2017
Kristova cesta na svátky stánků (J 7,1-13) Jan Suchý Janovo evangelium J7-1-13-osnova.pdf 2017
V boji proti mocnostem (1Pt 5,8-11) Pavel Borovanský 1. Petrův 1Pt 5_8-11_osnova1.pdf 2017
Křest (Mt 28,19-20) Pavel Steiger Matoušovo evangelium Křest - osnova.pdf 2017
Slova věčného života (J 6,60-71) Jan Suchý Janovo evangelium J 6,60-71 - osnova.pdf 2017
Pokora nového srdce jako základ duchovního boje! (1Pt 5,5-7) Pavel Borovanský 1. Petrův 1 Pt 5, 5-7osn.pdf 2017
Kristus - chléb z nebe (J 6,22-59) Jan Suchý Janovo evangelium J 6,22-59 - osnova.pdf 2017
Kristův odpočinek pro znavené služebníky (J 6,1-21) Jan Suchý Janovo evangelium J6-1-21-osnova.pdf 2017
Starší je pokorný služebník! (1 Pt 5,1-4) Pavel Borovanský 1. Petrův 1Pt5-1-4-osnova.pdf 2017
Ježíš probouzí k životu (J 5,19-47) Jan Suchý Janovo evangelium J5-19-47-osnova.pdf 2017
Vychovávající Boží milost (Tt 2,12) Jaroslav Kernal Titovi Tt2-12-osnova.pdf 2017
Kvůli Kristu, nebo proti Kristu! (1Pt 4,14-19) Pavel Borovanský 1. Petrův 1Pt4-15-19-osnova.pdf 2017
Lékař, který uzdravuje beznadějné případy (J 4,43-5,18) Jan Suchý Janovo evangelium J4-43-5-18-osnova.pdf 2017
Toto je opravdu spasitel světa (J 4,1-42) Jan Suchý Janovo evangelium J4-1-42-osnova.pdf 2017
Výheň zkoušky (1Pt 4,12-14) Pavel Borovanský 1. Petrův 1 Pt 4, 12-14osn.pdf 2017
Čtyři důsledky vzkříšení (Zj 1,17-18) Pavel Borovanský Zjevení Zj1-17-18-osnova.pdf 2017
Nové přikázání vám dávám… (Ef 4,28-30) Jaroslav Kernal Efezským Ef4-28-30-osnova.pdf 2017
Radost Božího služebníka (J 3,22-36) Jan Suchý Janovo evangelium J3-22-36-osnova.pdf 2017
Služba k oslavě Boží skrze Ježíše Krista (1Pt 4,11) Pavel Borovanský 1. Petrův 1Pt4-11-osnova.pdf 2017
Musíte se znovu narodit (J 3,1-21) Jan Suchý Janovo evangelium J3-1-21-osnova.pdf 2017
Vyvolení svatebčané (Mt 22,1-14) Pavel Steiger Matoušovo evangelium Mt22-1-14- osnova.pdf 2017
Nedávejte místa ďáblu (Ef 4,25-27) Jaroslav Kernal Efezským Ef4-25-27-osnova.pdf 2017
Ježíš ti dává znamení (J 2,1-25) Jan Suchý Janovo evangelium J2-1-25-osnova.pdf 2017
Láska je mocnější než hřích! (1Pt 4,7-10) Pavel Borovanský 1. Petrův 1Pt 4,7_10_osnova.pdf 2017
Nalezli jsme Ježíše! (J 1,19-51) Jan Suchý Janovo evangelium J1-19-51-osnova.pdf 2017
Božská garderoba (Ef 4,20-24) Jaroslav Kernal Efezským Ef4-22-24-osnova.pdf 2017
Vyučeni podle pravdy (Ef 4,20-21) Jaroslav Kernal Efezským Ef4-20-21-osnova.pdf 2017
Bůh se dává poznat (J 1,1-18) Jan Suchý Janovo evangelium J 1,1-18- osnova.pdf 2017
Pohotoví k modlitbám (1Pt 4,7) Pavel Borovanský 1. Petrův 1Pt4-7-osnova.pdf 2017
Cesta za nadějí (Mt 2,1-12) Jan Suchý Matoušovo evangelium Mt 2_1_12 - osnova.pdf 2016
Svrchovaný Pán živých i mrtvých! (1Pt 4,3-6) Pavel Borovanský 1. Petrův 1pt4-3-6-osnova.pdf 2016
Na prvním místě žádám... (1Tm 2,1-2) Jaroslav Kernal 1. Timoteovi 1tm2-1-2-osnova-ul.pdf 2016