JAK STÁT PEVNĚ V KRISTU: ZÁLEŽÍ, ČÍM NAPLŇUJEŠ SVOU MYSL (FP 4,8-9)

pCo je tedy pravdivé u Boha? O čem to má křesťan přemýšlet, čím má naplňovat svoji hlavu? Ano, Kristem! Kristus je pravda! On je pravda! (J 14:6) Náboženští vůdci židů chtěli Ježíše chytit do pasti, a tak mu neupřímně pochlebovali. A přece mluvili pravdu, i když jí nevěřili!

 

Osnova kázání

Křesťanova pevnost a stálost (Fp 4,5-7)

aaaPovažujete se za pevné křesťany? Jsi člověk, který se vykazuje stabilitou? Stálostí a pevností ve svých rozhodnutích, ve svém následování Krista? Anebo vás stále provází pochybnosti, zda je to správně tak nebo jinak? Jsou vaše názory lehce ovlivnitelné tím, co právě říkají lidé okolo? Dobře známe přísloví: Kam vítr, tam plášť.

Osnova kázání

PASTÝŘSKÉ SRDCE VEDE KE SMÍŘENÍ V KRISTU (FP 4,1-4)

aaaI s tím nejsilnějším pasem, japonským, se dostaneš do maximálně 191 státu na zemi, ale nedostaneš se do věčného života v Božím království, kde není střídání světla a stínu, kde není zlo, hřích ani jeho mzda smrt. Všechno je zde prostoupeno nádhernou září Boží svatosti, která přivádí vše k dokonalosti v Kristu.

Osnova kázání