Může být člověk dobrý? Tři kroky ukazující na plnost Ducha svatého a víry! Sk 11, 24;

aaaDobrý, dobrý, dobrý je Bůh! Dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé! Sytí celé tvorstvo. Jak před Ním může obstát člověk? Syn Adamův?  Jak před Ním můžu obstát já, když jsem z podstaty nespravedlivý a převrácený? Aplikace zjevené pravdy, že Bůh je svatý a dobrý a ty ne člověče, zní! Hledej smíření s Bohem! Se svým Stvořitelem!

Osnova kázání

Může být člověk dobrý? Tři kroky ukazující na plnost Ducha svatého a víry! Sk 11, 24;

 

Může být člověk dobrý? Tři kroky ukazující na plnost Ducha svatého a víry! Sk 11, 24;

Skutky apoštolské 11:22 24 Byl to muž dobrý, plný Ducha svatého a víry; a tak bylo mnoho lidí přivedeno k Pánu.

Motto: Římanům 3:10 jak je psáno: `Nikdo není spravedlivý, není ani jeden, 11 nikdo není rozumný, není, kdo by hledal Boha; 12 všichni se odchýlili, všichni propadli zvrácenosti, není, kdo by činil dobro, není ani jeden.

Úvod

Osnova kázání

Otázky ke studiu

Nic v celém tvorstvu neoddělí nás od Boha! Sk 8, 1-2;

Jestli aaasilně nábožensky cítící Izrael a člověk Saul byli schopni hubit křesťany, co čekáte od ateistického západu. Lidé, kteří věřili v Boha Písma, vraždili Jeho děti! Západ převrácený kocháním se ve vlastním humanismu je mnohem horší. I když humanismus vyvyšuje a oslavuje člověka místo Boha, láska k člověku v něm není!