O vytrvalosti ve zkouškách (Jk 1,1-4)

Proč na nás Bůh dopouští zkoušky?

Jaroslav Kernal, Kladno 13. ledna 2008 

Pokoj vám a milost. V poslední době, když jsem měl možnost mluvit s některými lidmi o křesťanství, tak jsem si uvědomil, že stále narážíme na jednu a tutéž věc - skutečnost, která - když jsem nad tím přemýšlel - byla také na začátku mojí duchovní cesty za Pánem Ježíšem.

Život modlitby a očekávání (Jk 5,7-20)

Praktické pokyny pro život v bezbožné době

Jaroslav Kernal, Ústí nad Labem 11. prosince 2005

V době, kdy Jakub psal svůj dopis křesťanům, bylo mnoho těch, kteří utlačovali druhé.

Pavel připomínal Timoteovi, že kdo chce žít zbožně, zakusí pronásledování. V předchozí pasáži Jakub mluví o dělnících, kteří byli okrádáni o svou mzdu bohatými lidmi. A výsledek popisuje v následujících verších.

Pokorná podřízenost Bohu (Jk 4,13-5,6)

Připrav si plán podle Boží vůle

Jarda Kernal, Ústí nad Labem 4. prosince 2005

Je něco špatného na plánování, na tom připravovat se na výdělek, zajišťovat naplnění cílů, uvažovat o tom, že bude lépe? Samozřejmě že ne! Problémem ovšem je, když všechny tyto věci děláme bez Boha a chceme je vymanit z jeho kontroly!

Podívejme se krátce na člověka, který chtěl naplánovat svůj život bez toho, aby hledal Boha ve svém životě (Lk 12,13-21):

Konec války v církvi (Jk 4,1-10)

Náboženské boje v církvi

Jaroslav Kernal, Ústí nad Labem 20. listopadu 2005

Válka je příliš často součástí reality lidského života a to navzdory všem smlouvám, světovým mírovým organizacím, navzdory dohodám o jaderných zbraních.

Nejde jen o války mezi národy. Jsou také druhy válek a bojů ve různých oblastech lidského života – války mezi politickými stranami, války mezi firmami, války mezi rodiči a dětmi, válka mezi šéfem a zaměstnancem …