Může mít každý svou pravdu? (2Te 2,12)

Křesťan a pravda

Klíčová otázka, kterou si dnes budeme klást, zní: „Může mít každý svou pravdu?“ Chci, abychom viděli odpověď na tuto otázku přímo v našem textu. A to znamená, že si ukážeme, že pravda je něco jedinečného a absolutního, co nelze žádným způsobem zrelativizovat.

Text kázání

Osnova kázání

Může mít každý svou pravdu? (2Te 2,12)

Křesťan a pravda

Jaroslav Kernal, Ústí nad Labem 12. července 2015

Pokoj vám a milost, milí v Kristu, sestry a bratři, milí přátelé a hosté, kteří jste dnes mezi námi. Budeme teď společně uctívat Boha skrze Jeho slovo. Bůh k nám promluvil a stále mluví skrze Slovo, které zapsali apoštolové a proroci – to slovo máme zachované v Bibli. Je to živé Slovo, je to ostré Slovo, je Slovo, které usvědčuje z hříchu, ale je to také Slovo, které přináší život, protože je to Slovo o Pánu Ježíši Kristu, našem Spasiteli.

Osnova kázání