O mrtvých a živých větvích i jejich určení! J 15,1-6;

aaaJediným, skutečným a hodnověrným znakem toho, že jsi opravdu křesťan, že Bůh Otec i Bůh Syn mají v tobě svůj příbytek skrze dílo a přítomnost Ducha svatého v tobě. Jediným pravým znakem je tvůj růst a stále větší ovoce posvěcení.

VZKŘÍŠENÍ A ŽIVOT! J 11,20-27

aaaMarta má břemeno, bolest. Zármutek. Její bratr zemřel. Největším břemenem je náš hřích, jehož mzdou je smrt! Její víra možná ještě všemu přesně nerozumí, ještě vše přesně nechápe, ale jde, snad intuitivně tím jediným správným směrem. Slyší, že se blíží Pán Ježíš a jde Mu rychle vstříc.

Osnova kázání

Osobní povolání, osobní vztah, osobní poslušnost, osobní zodpovědnost! J 21, 17-22;

aaaBratři a sestry, nacházíme se se na úplném konci Janova evangelia. Ale není to tak, že když se jedná o poslední, závěrečná slova. Tak v nich není nic důležitého, podstatného. Vždyť víme, že veškeré Písmo, je cele vydechnuté Bohem a Jeho Duchem!

Osnova kázání

Osobní povolání, osobní vztah, osobní poslušnost, osobní zodpovědnost! J 21, 17-22;

 

Osobní povolání, osobní vztah, osobní poslušnost, osobní zodpovědnost! J 21, 17-22;

Motto: Římanům 12:1 Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba.

Úvod

Pokoj vám a milost milovaní svatí. V žalmu 11, který je cele vydechnutý Božím svatým Duchem, ve třetím verši čteme slova.

Osnova kázání

Otázky ke studiu

Žít podle Božích přikázání (2.J 1,4-6)

Velice jsem se zaradoval, když jsem mezi tvými dětmi našel takové, které žijí v pravdě, jak jsme dostali přikázání od Otce. A nyní tě prosím, paní, ne že bych ti psal nové přikázání, ale připomínám to, které máme od počátku: abychom milovali jedni druhé. A to je láska: žít podle Božích přikázání; to je to přikázání, o kterém jste od počátku slyšeli, že máte podle ní žít.
2. Janův 1:4-6