Ukřižování Pána (J 19,17-42)

Byl ukřižován, zemřel a byl pohřben 

Jaroslav Kernal, Ústí nad Labem 10. prosince 2006

Dobré dopoledne. Pokoj a milost a milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista s vámi.

Tento týden jsem mluvil s jedním mladým mužem a byl to nesmírně zajímavý rozhovor. Mluvili jsme o Bibli. Tento mladý muž tvrdil, že ho to zajímá, že čte různé věci o Bibli a Bohu, ovšem když jsem se ho zeptal, jestli někdy přečetl Bibli, tak říkal, že ne. Že Bible prý je plná nesrozumitelných a nesouvislých věcí. Když jsem se ho ptal na nějaké, tak nedokázal říci žádnou. Povzbuzoval jsem ho, aby si přečetl alespoň Janovo evangelium, ale bylo vidět, že je tento mladý inteligentní muž spokojený s tím, když někdo myslí za něj, když si někdo udělá názor za něj, když mu někdo všechno nejprve „předžvejká“.

Dva zrádci a Pán (J 18,1-27)

Zatčení Ježíše a Petrova zrada

Jaroslav Kernal, Ústí nad Labem 19. listopadu 2006

Od konce ledna letošního roku procházíme postupně Janovým evangeliem. Urazili jsme již velký kus cesty a nyní jsme opustili 17. kapitolu Janova evangelia, modlitbu Ježíše za učedníky a vracíme se do děje Janova evangelia. Zopakujme si v rychlosti, co jsme dosud viděli v Janově evangeliu.