MUŽI, MILUJTE SVÉ ŽENY (KOLOSKÝM 3,19)

aaaSám věčný Bůh, který vždy byl a je hoden veškeré úcty a chvály. Sám věčný Bůh projevil svou lásku k církvi. Jak? Mladík, když se zamiluje, tak si načeše vlasy, navoní se, obleče si trendy tričko a kraťasy, aby získal pozornost dívky. Kristus, když si zamiloval církev, odložil svou slávu a stal se jedním z lidí.

Osnova kázání

PODŘÍZENOST V MANŽELSTVÍ: PŘEŽITEK ANEBO POŽEHNÁNÍ? (KOL 3,18)

aaaOddíl začíná výzvou ženám – manželkám: podřizujte se. 3:18 Ženy, podřizujte se svým mužům. Napište tuto větu na FB a uvidíte těch reakcí! Nejen, že je to dnes nepopulární věta, ale je to dokonce postoj, který prý musí být odsouzen. V takzvané kultuře rovnosti není místo pro podřízenost žen svým mužům.

DÁVEJTE POZOR NA TO JAK SLYŠÍTE! Ř 12,3-9

AAAPravá bohoslužba roste z vděčnosti Bohu a její první kroky začínají odvracením se od starého hříšného způsobu života a směřováním k novému svatému způsobu života v Kristu. Ten začíná obnovou mysli poznáním Boha a Jeho svaté vůle při modlitbě a ve studiu Písma. A to Pavel zdůrazňuje právě v Ř 12,1-2.

Osnova kázání

JEDINÝ CÍL NOVÉHO ŽIVOTA V KRISTU: VŠE K BOŽÍ SLÁVĚ (KOL 3,17)

aaaKdyž uvěříš Kristu a vyznáš, že zemřel za tvé hříchy a byl vzkříšen pro tvou spravedlnost, budeš spasen, zachráněn pro věčnost. Jak vypadá život ve víře v Krista? Neznamená to, že se člověk druhý den ráno probudí, a všechno bude jinak. Ne, život v Kristu je vytrvalý zápas s tím hříchem, který v nás ještě zbývá. Je to práce, je to úsilí o posvěcení.

Osnova kázání

Pokora nového srdce jako základ duchovního boje! (1Pt 5,5-7)

aaaPísmo říká, že celé stvoření je hluboko pádem zasažené. A život na tomto světě je těžký. Pád a hřích postihl vše. Ale Bůh je Pán. Svět třímá pevně ve svých rukou. A všechny pronárody i jednotlivé lidi. Spravedlivé i svévolníky. Dobré i zlé. Má moc se kterou dokáže proměnit a žehnat právě i skrze drsnou, padlou realitu tohoto světa a věku.

Osnova kázání