2022

2021
2020

​​​​ Nepohrdejme Bohem a Jeho dobrotou!

 

 Nepohrdejme Bohem a Jeho dobrotou!

O naprosto zoufalém a beznadějném stavu člověka! Ř 7, 12-13

Úvod

Pokoj, milost a milosrdenství Pána Ježíše Krista buď s vámi se všemi drazí sourozenci v Kristu! Co si myslíte o našich společných shromážděních? Kdybyste chtěli vyjádřit podstatu, povahu, smysl, cíl a záměr našich společných shromáždění, co by vás k tomu napadlo? Dá se to všechno vyjádřit jedním slovem? To proč se scházíme, co vlastně děláme? Napoví mi někdo? 

Osnova kázání

TŘI DUCHOVNÍ SLOŽKY KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA, K OSLAVĚ A CHVÁLE BOHA Fp 1, 9-11

 

TŘI DUCHOVNÍ SLOŽKY KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA, NEZBYTNÉ K OSLAVĚ A CHVÁLE BOHA

(Fp 1,9-11)

Jan Suchý, Ústí nad Labem, 29. listopadu 2020 

Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši, (Ř 8:1)

I.                

Úvod: Tři znaky živé víry

Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista!

Osnova kázání

MALÝ POZDRAV - VELKÁ SLUŽBA Fp 1, 2

MALÝ POZDRAV - VELKÁ SLUŽBA

 (Fp 1,2)

Jan Suchý, Ústí nad Labem, 1. listopadu 2020 

Pozdravujte všechny, kteří patří Kristu Ježíši. Pozdravují vás bratří, kteří jsou se mnou. 22  Pozdravují vás i ostatní bratří, zvláště ti, kteří jsou z císařského domu. 23  Milost Pána Ježíše Krista buď s vámi.

Filipským 4:21-23  

I.