2022

2022

2022
2021
2020

Plán pro služebníky Krista Ježíše (Koloským 1,24-29)

 

Plán pro služebníky Krista Ježíše (Koloským 1,24-29)

Jan Suchý, Ústí nad Labem, 4. prosince 2022

Vy však nejste živi ze své síly, ale z moci Ducha, jestliže ve vás Boží Duch přebývá. Římanům 8:9  

 

Pokoj vám, bratři a sestry, který přináší Ježíš Kristus. Vítám vás všechny zde, jak domácí víry, tak i naše dnešní hosty. Kéž je Pán oslaven v tomto shromáždění! 

I. Úvod: Bezpečná cesta

Osnova kázání

Otázky ke studiu

Vytrvej ve víře! (Koloským 1,21-23)

 

VYTRVEJ VE VÍŘE!

(Koloským 1,21-23)

Jan Suchý, Ústí nad Labem, 6. listopadu 2022

 

Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc,

ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.

(Římanům 8:38-39)  

 

Osnova kázání

Otázky ke studiu