Nigérie: Pastor oddaný službě chudým obdržel svou věčnou odměnu