Davidovo pokání a obnova (Ž 51) Jan Suchý Žalmy
z51-osnova.pdf 2016
David poznává svůj hřích (2S 12) Jan Suchý 2. Samuelova
2s12-osnova.pdf 2016
Pád Božího služebníka (2S 11) Jan Suchý 2. Samuelova
2s11-osnova.pdf 2016
Můj Bůh je má spása (Ž 139) Jan Suchý Žalmy
z139-osnova.pdf 2016
Jenom dvě cesty (Ž 1,1-6) Daniel Adamovský Žalmy
2014
Zkoušky zbožných (Ž 73,1-28) Jaroslav Kernal Žalmy
z73-1-28-osnova.pdf 2014
Milovaný syn otrokem (Gn 37,1-36) Jaroslav Kernal Genesis
gn37-1-36-osnova.pdf 2012
Muž světa (Gn 36,1-43) Jaroslav Kernal Genesis
gn36-1-43-osnova.pdf 2012
Zaslíbení syna (Gn 18,1-15) Jaroslav Kernal Genesis
Gn18-01-15-osnova.pdf 2012
Kristovo narození z panny (Iz 7,14) Jaroslav Kernal Izajáš
2011-Narozeni-z-panny-osnova.pdf 2011
Znamení smlouvy (Gn 17,1-27) Jaroslav Kernal Genesis
Gn17-01-27-osnova.pdf 2011
Všemohoucí Bůh (Gn 17,1) Jaroslav Kernal Genesis
Gn17-01-osnova.pdf 2011
Bible je pro nás naprosto klíčová (Oz 4,1-14) Jaroslav Kernal Ozeáš
03Bible-je-pro-nas-naprosto-klicova-osnova.pdf 2011
Máme velkého Boha (Mal 1,6-11) Jaroslav Kernal Malachiáš
01Mame-velkeho-Boha-osnova.pdf 2011
Kdo je ten právě narozený Král? (Iz 9,1-6) Jaroslav Kernal Izajáš
Iz09-1-6-osnova.pdf 2009
Chvalte Hospodina (Ž 34,1-11) Petr Papež Žalmy
2009
Lest Gibeónců (Joz 9,1-27) Petr Papež Jozue
2008
Kdo smí být v Boží blízkosti - Ž 15,1-5 Andrew Stewart Žalmy
2008
Kde sedáváš a nad čím rozjímáš? (Ž 1,1-6) Jaroslav Kernal Žalmy
2008
Blahoslavený muž (Ž 1,1-6) Jaroslav Kernal Žalmy 2008
Bůh Nehemjášův (Neh 1-13) Jaroslav Kernal Nehemjáš
2005
Vnitřní obnova (Neh 13,4-31) Jan Suchý Nehemjáš
2005
Slavnost posvěcení (Neh 12,27-13,3) Jaroslav Kernal Nehemjáš
2005
Závazek evangelia (Neh 10,1-12,26) Jan Suchý Nehemjáš
2005
Modlitba pokání (Neh 9,1-37) Petr Papež Nehemjáš
2005