Prameny bratrské lásky (1J 3,11-15) Jan Suchý 1. Janův
2015
Služebník evangelia (Ef 3,7) Jaroslav Kernal Efezským
ef3-7-osnova.pdf 2015
Vždyť jste poznali, že Pán je dobrý (1Pt 2,1-10) Pavel Borovanský 1. Petrův
1pt2-1-10-osnova.pdf 2015
Zjevené tajemství (Ef 3,3-6) Jaroslav Kernal Efezským
ef3-3-6-osnova.pdf 2015
Duch svatý zjevuje (Ef 3,3-5) Jaroslav Kernal Efezským
ef3-3-5-osnova-ii.pdf 2015
Kříž mění vše (1Pt 2,10) Pavel Borovanský 1. Petrův
1pt2-10-osnova.pdf 2015
Porozumění skrze zjevení (Ef 3,3-5) Jaroslav Kernal Efezským
ef3-3-5-osnova.pdf 2015
Vězeň a apoštol kvůli vám (Ef 3,1-2) Jaroslav Kernal Efezským
2015
Vězeň kvůli Pánu (Ef 3,1) Jaroslav Kernal Efezským
ef3-1-osnova.pdf 2015
Společně budováni (Ef 2,22) Jaroslav Kernal Efezským
ef2-22-osnova.pdf 2015
Vítězství skrze kříž (Ko 2,11-15) Jaroslav Kernal Koloským
ko2-11-15-osnova.pdf 2015
Lid vyvolený do podivuhodného světla (1Pt 2,9) Pavel Borovanský 1. Petrův
1pt2-9-osnova.pdf 2015
Kdo je v Kristu, nehřeší! (1J 3,4-10) Jan Suchý 1. Janův
2015
Harmonicky spojeni (Ef 2,21) Jaroslav Kernal Efezským
ef2-21-osnova.pdf 2015
Pevný základ (Ef 2,20) Jaroslav Kernal Efezským
ef2-20-osnova.pdf 2015
Boží rodina (Ef 2,19) Jaroslav Kernal Efezským
Ef2-19-II-osnova.pdf 2015
Dvě cesty (1Pt 2,7-8) Pavel Borovanský 1. Petrův
1pt2-7-8-osnova.pdf 2015
Dar Boží lásky: Jsme Jeho děti (1J 3,1-3) Jan Suchý 1. Janův
1j3-1-3-osnova.pdf 2015
Spoluobčané svatých (Ef 2,19) Jaroslav Kernal Efezským
ef2-19-osnova.pdf 2015
Máme přístup k Otci (Ef 2,18) Jaroslav Kernal Efezským
ef2-18-osnova.pdf 2015
Skutečná velikost (Mk 9,30-37) Marcus Denny Markovo evangelium
2015
Přišel a zvěstoval pokoj (Ef 2,17) Jaroslav Kernal Efezským
ef2-17-osnova.pdf 2015
Boží svrchovanost ve spasení a jediné jméno pod nebem! (1Pt 2,6) Pavel Borovanský 1. Petrův
1pt2-6-osnova.pdf 2015
Zůstávejte v Kristu (1J 2,28-29) Jan Suchý 1. Janův
1j2-28-29-osnova.pdf 2015
On je náš pokoj (Ef 2,14-16) Jaroslav Kernal Efezským
ef2-14-16-osnova.pdf 2014