Nalezli jsme Ježíše! (J 1,19-51) Jan Suchý Janovo evangelium
J1-19-51-osnova.pdf 2017
Božská garderoba (Ef 4,20-24) Jaroslav Kernal Efezským
ef4-22-24-osnova.pdf 2017
Vyučeni podle pravdy (Ef 4,20-21) Jaroslav Kernal Efezským
ef4-20-21-osnova.pdf 2017
Bůh se dává poznat (J 1,1-18) Jan Suchý Janovo evangelium
J01-01-18-osnova.pdf 2017
Pohotoví k modlitbám (1Pt 4,7) Pavel Borovanský 1. Petrův
1pt4-7-osnova.pdf 2017
Cesta za nadějí (Mt 2,1-12) Jan Suchý Matoušovo evangelium
mt2-1-12-osnova.pdf 2016
Svrchovaný Pán živých i mrtvých! (1Pt 4,3-6) Pavel Borovanský 1. Petrův
1pt4-3-6-osnova.pdf 2016
Na prvním místě žádám... (1Tm 2,1-2) Jaroslav Kernal 1. Timoteovi
1tm2-1-2-osnova-ul.pdf 2016
Nežijte jako pohané! (Ef 4,17-20) Jaroslav Kernal Efezským
ef4-17-20-osnova.pdf 2016
Nebuďte oddáni lidským vášním (1Pt 4,1-4) Pavel Borovanský 1. Petrův
1pt4-1-4-osnova.pdf 2016
Z něho roste celé tělo (Ef 4,14-16) Jaroslav Kernal Efezským
ef4-14-16-osnova.pdf 2016
Pětinásobné ujištění spravedlnosti! (1Pt 3,17-22) Pavel Borovanský 1. Petrův
1pt3-17-22-osnova.pdf 2016
Smíření s Bohem (Ko 1,21-23) Daniel Adamovský Koloským
2016
Pro co žiješ? (3J 1-15) Jan Suchý 3. Janův
3j1-15-osnova.pdf 2016
Dospělost v Kristu (Ef 4,13-14) Jaroslav Kernal Efezským
ef4-13-14-osnova.pdf 2016
Pravda a láska (2J 1-13) Jan Suchý 2. Janův
2j1-13-osnova.pdf 2016
Buďte vždy připraveni vydat svědectví o Kristu (1Pt 3,14-17) Pavel Borovanský 1. Petrův
1pt3-14-17-osnova.pdf 2016
... k budování Kristova těla (Ef 4,12) Jaroslav Kernal Efezským
ef-4-12-osnova.pdf 2016
Biblické učení o vdovách Marcus Denny 1. Timoteovi
2016
Povolaní, milovaní, zachovaní (Ju 1) Jan Prorok Judův
ju1-osnova.pdf 2016
Buďte svobodní (1J 5,18-21) Jan Suchý 1. Janův
1j5-18-21-osnova.pdf 2016
Ale i kdybyste pro spravedlnost měli trpět... (1Pt 3,13-15) Pavel Borovanský 1. Petrův
1pt3-13-15-osnova.pdf 2016
A toto jsou jeho dary... (Ef 4,11) Jaroslav Kernal Efezským
ef4-11-osnova.pdf 2016
Zachraň život! (1J 5,16-17) Jan Suchý 1. Janův
1j5-16-17-osnova.pdf 2016
Abyste věřili, že Ježíš je Kristus (J 20,30-31) Alex Rappe Janovo evangelium
2016