Tajemství pokorné víry (Lk 8,40-56) Jaroslav Kernal Lukášovo evangelium
Lk08-40-56-osnova_0.pdf 2009
Prosili Ho, aby odešel! (Lk 8,26-39) Jaroslav Kernal Lukášovo evangelium
Lk08-26-39-osnova.pdf 2008
Kde je vaše víra? (Lk 8,22-25) Jaroslav Kernal Lukášovo evangelium
2009
Hle, vše tvořím nové (Zj 21,1-22,5) Jaroslav Kernal Zjevení
2009
Víra se nedá schovat (Lk 8,1-21) Jaroslav Kernal Lukášovo evangelium
Lk08-01-21-osnova.pdf 2008
Kdo ho bude milovat více? (Lk 7,36-50) Jaroslav Kernal Lukášovo evangelium
2008
Na co jste se přišli podívat? (Lk 7,18-35) Jaroslav Kernal Lukášovo evangelium
2008
Dotek Ježíše (Lk 7,11-17) Jaroslav Kernal Lukášovo evangelium
Lk07-11-17-osnova.pdf 2008
Tak velikou víru ... (Lk 7,1-10) Jaroslav Kernal Lukášovo evangelium
Lk07-01-10-osnova.pdf 2008
Jsi skutečně křesťan? (Lk 6,43-49) Jaroslav Kernal Lukášovo evangelium
Lk06-43-49-osnova.pdf 2008
Kam chceš dojít? (Lk 6,39-42) Jaroslav Kernal Lukášovo evangelium
Lk06-39-42-osnova.pdf 2008
Bojuj dobrý boj víry (2Tm 4,7-8) Jan Suchý 2. Timoteovi
2008
Blaze chudým (Lk 6,20-26) Jaroslav Kernal Lukášovo evangelium
Lk06-20-26-osnova.pdf 2008
Ježíš a jeho učedníci (Lk 6,12-19) Jaroslav Kernal Lukášovo evangelium
Lk06-12-19-osnova.pdf 2008
Pokrytecké náboženství (Lk 6,1-11) Jaroslav Kernal Lukášovo evangelium
Lk06-01-11-osnova.pdf 2008
Nové náboženství (Lk 5,27-39) Jaroslav Kernal Lukášovo evangelium
Lk05-27-39-osnova_0.pdf 2008
Odpuštění hříchů chromému (Lk 5,17-26) Jaroslav Kernal Lukášovo evangelium
Lk05-17-26-osnova_0.pdf 2008
Prostá víra (Lk 5,12-16) Jaroslav Kernal Lukášovo evangelium
Lk5-12-16-osnova.pdf 2008
Zázračný rybolov (Lk 5,1-11) Jaroslav Kernal Lukášovo evangelium
Lk_14_5_1_11_osnova_0.pdf 2008
Co je to věčný život? (J 17,3) John Smith Janovo evangelium
2008
Svatí buďte, neboť Já jsem svatý! (Ko 1,9-14) Dennis McBride Koloským
2008
Nabitý den v Kafarnaum (Lk 4,31-44) Jaroslav Kernal Lukášovo evangelium
Lk_13_4_31_44_osnova.pdf , L13-Lk04-31-44.pdf 2008
Kázání v Nazaretě (Lk 4,16-30) Jaroslav Kernal Lukášovo evangelium
Lk_12_4_16_30_osnova_0.pdf , L12-Lk04-16-30_0.pdf 2008
Spasení na poslední chvíli (Lk 23,39-43) Andrew Stewart Lukášovo evangelium
2008
Jsi-li Boží Syn ... (Lk 4,1-15) Jaroslav Kernal Lukášovo evangelium
Lk_11_4_1_15_osnova_0.pdf , L11-Lk04-01-15_0.pdf 2008