Bože, představuji si to takhle! (Mt 16, 21-23) Pavel Borovanský Matoušovo evangelium
Mt 16,21-23_osnova_0.pdf
Bůh je s námi (Mt 1,23) Jan Suchý Matoušovo evangelium
osnova Mt 1_23.pdf 2018
Rozvod (Mt 19,1-9) Jan Suchý Matoušovo evangelium
Rozvod - osnova.pdf 2018
Svobodní v církvi (Mt 19,12) Jan Suchý Matoušovo evangelium
Svobodní v církvi (1 Kor 7,7).pdf , Mt19-12-osnova.pdf 2018
Křest (Mt 28,19-20) Pavel Steiger Matoušovo evangelium
Křest - osnova.pdf 2017
Vyvolení svatebčané (Mt 22,1-14) Pavel Steiger Matoušovo evangelium
mt22-1-14-_osnova.pdf 2017
Cesta za nadějí (Mt 2,1-12) Jan Suchý Matoušovo evangelium
mt2-1-12-osnova.pdf 2016
Kristovo narození z panny (Iz 7,14) Jaroslav Kernal Izajáš
2011-Narozeni-z-panny-osnova.pdf 2011
On vysvobodí svůj lid z jeho hříchů (Mt 1,18-25) Jaroslav Kernal Matoušovo evangelium
Mt01-18-23-osnova.pdf 2010