Rozhovor se samařskou ženou (J 4,1-42) Petr Papež Janovo evangelium
2006
Svědectví o Božím Synu (J 1,19-2,25) Jaroslav Kernal Janovo evangelium
2006
Dívej se na Jeho slávu! (J 1,1-18) Jaroslav Kernal Janovo evangelium
2006