Ježíš a jeho bratři (J 7,1-13) Jaroslav Kernal Janovo evangelium
2006
Proč opustit Ježíše? (J 6,60-71) Jan Suchý Janovo evangelium
2006
Chléb z nebe (J 6,22-59) Jaroslav Kernal Janovo evangelium
2006
Ježíš prokazuje svoji moc (J 6,1-21) Jaroslav Kernal Janovo evangelium
2006
Rozhovor se samařskou ženou (J 4,1-42) Petr Papež Janovo evangelium
2006
Svědectví o Božím Synu (J 1,19-2,25) Jaroslav Kernal Janovo evangelium
2006
Dívej se na Jeho slávu! (J 1,1-18) Jaroslav Kernal Janovo evangelium
2006