Falešné představy o Kristu vedou do záhuby (J 7,14-30) Jan Suchý Janovo evangelium
J 7,14-30 - osnova.pdf 2017
Kristova cesta na svátky stánků (J 7,1-13) Jan Suchý Janovo evangelium
j7-1-13-osnova.pdf 2017
Slova věčného života (J 6,60-71) Jan Suchý Janovo evangelium
j_660-71_-_osnova.pdf 2017
Kristus - chléb z nebe (J 6,22-59) Jan Suchý Janovo evangelium
j_622-59_-_osnova.pdf 2017
Kristův odpočinek pro znavené služebníky (J 6,1-21) Jan Suchý Janovo evangelium
j6-1-21-osnova.pdf 2017
Ježíš probouzí k životu (J 5,19-47) Jan Suchý Janovo evangelium
j5-19-47-osnova.pdf 2017
Lékař, který uzdravuje beznadějné případy (J 4,43-5,18) Jan Suchý Janovo evangelium
J4-43-5-18-osnova.pdf 2017
Toto je opravdu spasitel světa (J 4,1-42) Jan Suchý Janovo evangelium
J04-1-42-osnova.pdf 2017
Radost Božího služebníka (J 3,22-36) Jan Suchý Janovo evangelium
J03-22-36-osnova.pdf 2017
Musíte se znovu narodit (J 3,1-21) Jan Suchý Janovo evangelium
J03-01-21-osnova.pdf 2017
Ježíš ti dává znamení (J 2,1-25) Jan Suchý Janovo evangelium
J2-1-25-osnova.pdf 2017
Nalezli jsme Ježíše! (J 1,19-51) Jan Suchý Janovo evangelium
J1-19-51-osnova.pdf 2017
Bůh se dává poznat (J 1,1-18) Jan Suchý Janovo evangelium
J01-01-18-osnova.pdf 2017
Abyste věřili, že Ježíš je Kristus (J 20,30-31) Alex Rappe Janovo evangelium
2016
Hle, Beránek Boží (J 1,29) Jaroslav Kernal Janovo evangelium
jan1-29-osnova.pdf 2014
Pravé světlo přišlo na svět (J 1,9-14) Jaroslav Kernal Janovo evangelium
j1-9-14-osnova.pdf 2012
Církev I. - Nejvyšší cíl: oslavovat Boha (J 17,1-5) Jaroslav Kernal Janovo evangelium
J17-01-05-Cirkev-I-osnova.pdf 2011
Poslední snídaně Páně (J 21,1-25) Jaroslav Kernal Janovo evangelium
2007
Proměněná nevěra (J 20,1-31) Jaroslav Kernal Janovo evangelium
2006
Ukřižování Pána (J 19,17-42) Jaroslav Kernal Janovo evangelium
2006
Trpěl pod Pontským Pilátem (J 18,28-19,16) Petr Papež Janovo evangelium
2006
Život apoštola Jana (J 18,15-16) Jan Suchý Janovo evangelium
2006
Dva zrádci a Pán (J 18,1-27) Jaroslav Kernal Janovo evangelium
2006
Jednota křesťanů není volba (J 17,20-26) Jaroslav Kernal Janovo evangelium
2006
Ježíš se modlí za své učedníky (J 17,6-19) Jaroslav Kernal Janovo evangelium
2006