MUŽI, MILUJTE SVÉ ŽENY (KOLOSKÝM 3,19) Jan Suchý Evangelium Kol 3,19_osnova.pdf 2019
PODŘÍZENOST V MANŽELSTVÍ: PŘEŽITEK ANEBO POŽEHNÁNÍ? (KOL 3,18) Jan Suchý Evangelium Kol 3,18_osnova.pdf 2023
DÁVEJTE POZOR NA TO JAK SLYŠÍTE! Ř 12,3-9 Pavel Borovanský Evangelium Ř 12,3-9TISK_osnova.docx 2023
JEDINÝ CÍL NOVÉHO ŽIVOTA V KRISTU: VŠE K BOŽÍ SLÁVĚ (KOL 3,17) Jan Suchý Evangelium Kol 3,17_osnova.pdf 2023
ZRALÉ LIDSTVÍ PODLE JEŽÍŠE KRISTA! Ž37,7; Pavel Borovanský Církev Ž 37,7_osnova.pdf 2023
Milujte právo, čiňte milosrdenství, buďte věrni Bohu! MT 23,23 Pavel Borovanský Evangelium Mt 23,23_osnova.pdf 2023
DALŠÍ DŮSLEDKY NAŠEHO VZKŘÍŠENÍ (KOLOSKÝM 3,16B) Jan Suchý Evangelium Kol 3,16b_osnova.pdf 2023
Pokora nového srdce jako základ duchovního boje! (1Pt 5,5-7) Pavel Borovanský Církev 1Pt 5,5-7_osnova.pdf 2023
Důsledky našeho vzkříšení (Kol 3,16-17) Jan Suchý Koloským Kol 3,16-17_osnova_0.pdf 2023
O mrtvých a živých větvích i jejich určení! J 15,1-6; Pavel Borovanský Církev J 15,1-6_osnova.docx 2023
KDE NALÉZT TRVALOU RADOST (J 17:13) Jan Suchý Církev J 17,13 - osnova.pdf 2023
A JEHO PŘIKÁZÁNÍ NEJSOU TĚŽKÁ! LK 19,1-10; Pavel Borovanský Evangelium Lk 19,1-10_osnova.pdf 2023
BOŽÍ DĚTI UPROSTŘED POKOLENÍ ZVRÁCENÉHO!Ř12,1-2 Pavel Borovanský Evangelium Ř 12_1,2osnova.pdf 2023
OBLÉKEJTE NOVÉHO ČLOVĚKA! (Koloským 3,12-15) Jan Suchý Evangelium Kol 3,12-15_osnova.pdf 2023
Pravá bohoslužba! Ř 12,1 Pavel Borovanský Evangelium 2023
OBNOVUJTE SE MOCÍ DUCHA! (KOLOSKÝM 3,5-11) Jan Suchý Koloským Kol 3,5-11_osnova.pdf 2023
Blaze tomu, z něhož je nevěrnost sňata, blaze člověku, jemuž Hospodin hřích nepočítá! Ř 11,30-36 Pavel Borovanský Evangelium Ř 11,30-36_osnova.pdf , Ř 11,30-36OTÁZKY.pdf 2023
JEŽÍŠ JE VZKŘÍŠENÝ! (IZAJÁŠ 61,1-3) Jan Suchý Evangelium Iz 61,1-3_osnova.pdf 2023
CHCEŠ-LI POZNAT BOŽÍ LÁSKU, MUSÍŠ POZNAT KRISTŮV KŘÍŽ! (IZAJÁŠ 53,1-12) Jan Suchý Evangelium 2023
Nespoléhejte na sebe a svou vlastní moudrost, ale na slavné Boží dílo spásy! Pavel Borovanský Evangelium Ř 11,25-29_osnova.pdf 2023
Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá. Ž1 Pavel Borovanský Žalmy Ž 1_osnova.pdf 2023
Toužíš chodit tak, jako chodil On? Ž 101 Pavel Borovanský Evangelium Ž 101_osnova.pdf 2023
KOMPAS K VĚČNÉMU ŽIVOTU (KOLOSKÝM 3,1-4) Jan Suchý Nový zákon Kol 3,1-4_osnova.pdf 2023
To, že jsi, je důvod ke chvále a vděčnosti Bohu! Jsi-li Kristův, nemůžeš mít víc! Ž 100; Pavel Borovanský Boží svrchovanost Ž 100_osnova.pdf 2023
VAŠE SVOBODA JE JEN V KRISTU! (Koloským 2,16-3,4) Jan Suchý Evangelium Kol 2,16-3,4_osnova.pdf 2023
I ty stojíš „pouhou“ vírou! Nepovyšuj se, ale boj se! Ř 11,16-24; Pavel Borovanský Evangelium Ř 11,16-24_osnova.pdf 2023
JEŽÍŠ KRISTUS – JE V NĚM I TVÉ VÍTĚZSTVÍ? (KOLOSKÝM 2,11-15) Jan Suchý Nový zákon Kol 2,11-15_osnova.pdf 2023
VE SVĚTĚ MÁŠ MNOHO, ALE V KRISTU ÚPLNĚ VŠECHNO (KOLOSKÝM 2,8-10) Jan Suchý Nový zákon Kol 2,8-10_osnova.pdf 2023
ŽIVOT Z BOHA KAŽDÝ POZNÁ! Mk 3,35 Pavel Borovanský Evangelium Mk 3,35osn.docx 2023
Žijte v Kristu Ježíši (Koloským 2,6-7) Jan Suchý Nový zákon Kol 2,6-7_osnova.pdf 2023
Oblasti, kde hledat znaky živé víry v Krista! 1Tes 1,2-6; Pavel Borovanský 1. Tesalonickým 1Te 1,2-6_osnova.pdf 2023
Moudrá, dokonalá láska spěje k vyšším cílům! J 11,5-15; Pavel Borovanský Evangelium J 11,5-15_osnova.pdf 2022
Povzbuzení k vytrvalosti (Koloským 2,1-5) Jan Suchý Koloským Kol 2,1-5_osnova.pdf 2022
Prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání! Proč? 1 Tm 2,1-8; Pavel Borovanský Modlitba 1Tm 2,1-8- osnova.pdf 2022
Plán pro služebníky Krista Ježíše (Koloským 1,24-29) Jan Suchý Koloským Kol 1,24-29_osnova.pdf 2022
Vytrvej ve víře! (Koloským 1,21-23) Jan Suchý Koloským Kol 1,21-23_osnova_0.pdf 2022
Strašlivý ve svém hněvu, největší ve svém milování! Ř 11,7-10; Pavel Borovanský Církev Ř 11,7-10_osnova_3.pdf 2022
Dokonalý Boží plná pro vyvolené ze Židů i pro vyvolené z národů! Ř 11,11-15 Pavel Borovanský Boží svrchovanost Ř 11,11-15_osnova_1.pdf 2022
Kristova sláva mezi námi (Koloským1,15-20) Jan Suchý Koloským Kol 1,15-20_osnova.pdf 2022
Svou krví vykoupil lidi napříč celou zemí, napříč všemi národy! Ř 11,1-6; Pavel Borovanský Ř 11,1-6_osnova.pdf 2022
Poneseš ovoce nového narození (Koloským 1,9-14) Jan Suchý Koloským Kol 1,9-14_osnova.pdf 2022
Dobrá zpráva o Kristu dnes promění tvůj život (Koloským 1,1-8) Jan Suchý Koloským Kol 1,1-8_osnova.pdf 2022
Svatost měřená mírou Krista je Boží cíl pro nás! Ef 4,17-21 Pavel Borovanský Efezským Ř 10,16-21_osnova.pdf 2022
NEVŠEDNÍ POŽEHNÁNÍ SLUŽBY KRISTU (SK 18,18-28) Jan Suchý Skutky Sk 18,18-28_osnova.pdf 2022
Blaze těm, nad kterými bdí paže Hospodinova! Ř 10,16-21; Pavel Borovanský Ř 10,16-21_osnova.pdf 2022
KDO POZNAL BOŽÍ DOBROTU A ŠTĚDROST NEMŮŽE MLČET! Pavel Borovanský Ř 10,12-15_osnova.pdf 2022
MŮJ BŮH JE SKÁLA! (Jon 3,9-10) Jan Suchý Jon 3,9-10_osnova.pdf 2022
Jak Bůh budí bázeň! Ž 130 Pavel Borovanský Žalmy 2022
VÍŠ, KDO JE TVŮJ BŮH? (JON 4,1-11) Jan Suchý Jon 4,1-11_osnova.pdf 2022
I UVĚŘILI NINIVŠTÍ MUŽI BOHU, VYHLÁSILI PŮST (JON 3,1-10) Jan Suchý Jon 3,1-10_půst_osnova.pdf 2022