Poznejte velikou radost! (Lk 2,1-20) Jan Suchý Lukášovo evangelium
Lk 2,1-20 - osnova.pdf 2017
Boáz vstupuje na scénu (Rt 2,1-23) Pavel Borovanský Rút
Rt2-1-23-osnova.pdf 2017
Dobrý pastýř Ježíš (J 10,1-21) Jan Suchý Janovo evangelium
J10-1-21-osnova.pdf 2017
Shodou okolností! (Rt 2,1-3) Pavel Borovanský Rút
Rt2-1-3-osnova.pdf 2017
Věříš v Syna člověka? (J 9,8-41) Jan Suchý Janovo evangelium
J9-8-41-osnova.pdf 2017
Kdo nezdědí království Boží? (Ef 5,3-5) Jaroslav Kernal Efezským
Ef5-3-5-osnova.pdf 2017
O plné náruči (Rt 1,19-22) Pavel Borovanský Rút
Rt_1_6_18_22osnova.pdf 2017
Byl jsem slepý a nyní vidím! (J 9,1-7) Jan Suchý Janovo evangelium
J 9,1-7 - osnova.pdf 2017
Pravda tě osvobodí (J 8,31-59) Jan Suchý Janovo evangelium
J 8,31-59 - osnova1.pdf 2017
Poslouchejte své vedoucí (Žd 13,17) Jaroslav Kernal Židům
Zd13-17-osnova.pdf 2017
O Boží prozřetelnosti! (Rút 1, 6-18) Pavel Borovanský Rút
Rt_1_6_18_osnova.pdf 2017
Světlo světa (J 8,12-30) Jan Suchý Janovo evangelium
J8-12-30-osnova.pdf 2017
Ježíš a žena cizoložnice (J 8,1-11) Jan Suchý Janovo evangelium
J 8,1-11 - osnova.pdf 2017
Následujte Božího příkladu (Ef 5,1-2) Jaroslav Kernal Efezským
Ef-5-1-2-osnova.pdf 2017
Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije! (J 7,31-53) Jan Suchý Janovo evangelium
J7-31-53-osnova.pdf 2017
Na našich rozhodnutích záleží (Rút 1,1-5) Pavel Borovanský Rút
Rt1-1-5-osnova.pdf 2017
Falešné představy o Kristu vedou do záhuby (J 7,14-30) Jan Suchý Janovo evangelium
J 7,14-30 - osnova.pdf 2017
Odpouštějte si navzájem (Ef 4,30-32) Jaroslav Kernal Efezským
Ef4-30-32-osnova.pdf 2017
Povzbuzení k zápasu (1Pt 5,12-14) Pavel Borovanský 1. Petrův
1Pt5-12-14-osnova.pdf 2017
Víra vítězí nad společenským rozkladem (Ž 11) Daniel Adamovský Žalmy
Z11-osnova.pdf 2017
Kristova cesta na svátky stánků (J 7,1-13) Jan Suchý Janovo evangelium
j7-1-13-osnova.pdf 2017
V boji proti mocnostem (1Pt 5,8-11) Pavel Borovanský 1. Petrův
1Pt5-8-11-osnova1.pdf 2017
Nalezená radost (Lk 18,9-14) Justin Ridgway Lukášovo evangelium
Lk18-09-14-osnova.pdf 2017
Křest (Mt 28,19-20) Pavel Steiger Matoušovo evangelium
Křest - osnova.pdf 2017
Slova věčného života (J 6,60-71) Jan Suchý Janovo evangelium
j_660-71_-_osnova.pdf 2017