Ze zákona pochází poznání lidského hříchu, poznání Boží svatosti a svrchované milosti vyvolení! (Ř 3:1-20) Pavel Borovanský Římanům
Ř 3_1-20- osnova_0.pdf 2019
Jednota církve zjevuje Boží slávu (J17:20-26) Jan Suchý Janovo evangelium
J 17,20_26 - osnova.pdf 2019
Obřízka těla na soudu neostojí! (Ř 2:16-29) Pavel Borovanský Římanům
Ř ,16_29_osnova.pdf 2019
Muži milujte své ženy (Ef 5,25) Jaroslav Kernal Efezským
49 Ef 5,25 - osnova.pdf 2019
Plnost Kristovy radosti (J 17:6-19) Jan Suchý Janovo evangelium
J 17,6-19 - osnova_0.pdf 2019
Ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých (Sk 13,30) Pavel Borovanský Skutky
Sk 13,30 - osnova.pdf 2019
Za co se modlí Bůh? (J 17: 1-5) - z tech. důvodu zkracená nahrávka, pro přečtení celého kázání klikni na "Text kázání" Jan Suchý Janovo evangelium
33_J 17,1_5_osnova.pdf 2019
Den soudu jistě přijde (Ř 2:1-16) Pavel Borovanský Římanům
Ř 2,1-16_osnova.pdf 2019
Světlo Kristova kříže (J 16,16-33) Jan Suchý Janovo evangelium
J 16,16_33 - osnova.pdf 2019
Muž je hlavou ženy (Ef 5,22-24) Jaroslav Kernal Efezským
Ef5-22-24-osnova.pdf 2019
Evangelium konfrontuje všechny lidi! (Ř 1,18-32) Pavel Borovanský Římanům
2019
Jeden všemohoucí nad všechny nepřátele (Žalm 20) Daniel Adamovský Žalmy
Ž 20 - osnova.pdf 2019
Nádhera díla Ducha Svatého (J 16,1-15) Jan Suchý Janovo evangelium
J 16,1_15_osnova.pdf 2019
Spasení je Boží dar, dílo Boží moci! (Ř 1,16-17) Pavel Borovanský Římanům
Ř_1,16-17_osnova.pdf 2019
Tři znaky křesťanského života (J 15,12-27) Jan Suchý Janovo evangelium
J 15,12-27 - osnova.pdf 2019
Koruna stvoření (Ef 5,22) Jaroslav Kernal Efezským
Ef5-22-osnova.pdf 2019
Co je náš život? (Ř 1:7-15) Pavel Borovanský Římanům
Osnova R 1,7-15.pdf 2019
Bohatství révy (J 15:1-11) Jan Suchý Janovo evangelium
J 15,1_11 - osnova.pdf 2019
Mistrovský plán budování církve! (Ef 4,11-16) Aleš Novotný Efezským
Ef 4,11-16 - osnova.pdf 2019
Evangelium je zjevení Boží (Ř 1:1-7) Pavel Borovanský Římanům
Ř 1,1-7 - osnova.pdf 2019
Zaslíbení jiného přímluvce (J 14:15-31) Jan Suchý Janovo evangelium
J 14,15_31 - osnova.pdf 2019
Spása ve spravedlnosti Boží! Ž 10 Pavel Borovanský Žalmy
Ž10 - osnova.pdf 2018
Bůh je s námi (Mt 1,23) Jan Suchý Matoušovo evangelium
osnova Mt 1_23.pdf 2018
Hospodin, spravedlivý soudce a zastánce! (Ž 9) Pavel Borovanský Žalmy
Ž 9 _osnova.pdf 2018
Kudy vede cesta domů? (J 13:31 – 14:14) Jan Suchý Janovo evangelium
J 13,31_14,14 - osnova.pdf 2018