Pokračování navzdory překážkám (Ezd 5,1-17) Jan Suchý Ezdráš
2004
Život plný problémů (Ezd 4,1-24) Jaroslav Kernal Ezdráš
2004
Zahajovací slavnost (Ezd 3,1-13) Jaroslav Kernal Ezdráš
2004
Zbytečná místa v Bibli? (Ezd 2,1-70) Jaroslav Kernal Ezdráš
2004
Úvod do Ezdráše (Ezd 1,1-11) Jaroslav Kernal Ezdráš
2004
Povzbuzení víry (1Te 3,6-13) Jaroslav Kernal 1. Tesalonickým
2004
Jednota v Kristu (1Te 2,14-3,5) Jaroslav Kernal 1. Tesalonickým
2004
Společné zážitky (1Te 2,1-13) Derrick Holmes 1. Tesalonickým
2004
Moc evangelia (1Te 1,1-10) Jaroslav Kernal 1. Tesalonickým
2004
Oběť pro Ježíše (Mk 14,1-52) Jaroslav Kernal Markovo evangelium
2004