A JEHO PŘIKÁZÁNÍ NEJSOU TĚŽKÁ! LK 19,1-10; Pavel Borovanský Evangelium
Lk 19,1-10_osnova_0.pdf , otázky Lk 19,1-10.pdf 2023
NADĚJE V BOHU JE MOCNÁ ZBRAŇ PROTI DEPRESÍM (ŽALM 42) Daniel Adamovský Žalmy
Ž_42_osnova.pdf , Žalm 42.pdf 2023
BOŽÍ DĚTI UPROSTŘED POKOLENÍ ZVRÁCENÉHO!Ř12,1-2 Pavel Borovanský Evangelium
Ř 12_1,2osnova_0.pdf 2023
OBLÉKEJTE NOVÉHO ČLOVĚKA! (Koloským 3,12-15) Jan Suchý Evangelium
Kol 3,12-15_osnova_0.pdf , Kol 3,12-15_otázky.pdf 2023
Pravá bohoslužba! Ř 12,1 Pavel Borovanský Evangelium
Ř 12_osnova.pdf 2023
OBNOVUJTE SE MOCÍ DUCHA! (KOLOSKÝM 3,5-11) Jan Suchý Koloským
Kol 3,5-11_osnova_0.pdf , Kol 3,5-11_otázky.pdf 2023
Ježíšův modlitební zápas a naše usínání Lk 22,39-46; Jan Suchý Modlitba
2023
Blaze tomu, z něhož je nevěrnost sňata, blaze člověku, jemuž Hospodin hřích nepočítá! Ř 11,30-36 Pavel Borovanský Evangelium
Ř 11,30-36_osnova_0.pdf 2023
JEŽÍŠ JE VZKŘÍŠENÝ! (IZAJÁŠ 61,1-3) Jan Suchý Evangelium
Iz 61,1-3_osnova_0.pdf 2023
CHCEŠ-LI POZNAT BOŽÍ LÁSKU, MUSÍŠ POZNAT KRISTŮV KŘÍŽ! (IZAJÁŠ 53,1-12) Jan Suchý Evangelium
2023
Nespoléhejte na sebe a svou vlastní moudrost, ale na slavné Boží dílo spásy! Pavel Borovanský Evangelium
Ř 11,25-29_osnova_0.pdf 2023
Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá. Ž1 Pavel Borovanský Starý zákon
Ž 1_osnova_0.pdf , otázky Ž1_0.pdf 2023
Toužíš chodit tak, jako chodil On? Ž 101 Pavel Borovanský Evangelium
Ž 101_osnova_0.pdf , Ž 101OTÁZKY.pdf 2023
KOMPAS K VĚČNÉMU ŽIVOTU (KOLOSKÝM 3,1-4) Jan Suchý Evangelium
Kol 3,1-4_osnova_0.pdf , Kol 3,1-4_otázky_0.pdf 2023
To, že jsi, je důvod ke chvále a vděčnosti Bohu! Jsi-li Kristův, nemůžeš mít víc! Ž 100; Pavel Borovanský Boží svrchovanost
Ž 100_osnova_0.pdf , OTÁZKY Ž100.pdf 2023
POKRYTECTVÍ UMLČENO PRAVDOU (MK 12, 13-17) Milan Bulák Nový zákon
Mk 12, 13-17_osnova.pdf 2023
VAŠE SVOBODA JE JEN V KRISTU! (Koloským 2,16-3,4) Jan Suchý Evangelium
Kol 2,16-3,4_osnova_0.pdf , Kol 2,16-3,4_otázky.pdf 2023
I ty stojíš pouhou vírou! Nepovyšuj se, ale boj se! Ř 11,16-24; Pavel Borovanský Evangelium
Ř 11,16-24_osnova_0.pdf 2023
JEŽÍŠ KRISTUS – JE V NĚM I TVÉ VÍTĚZSTVÍ? (KOLOSKÝM 2,11-15) Jan Suchý Nový zákon
Kol 2,11-15_osnova_0.pdf , Kol 2,11-15_otázky_0.pdf 2023
VE SVĚTĚ MÁŠ MNOHO, ALE V KRISTU ÚPLNĚ VŠECHNO (KOLOSKÝM 2,8-10) Jan Suchý Nový zákon
Kol 2,8-10_osnova_0.pdf , Kol 2,8-10_otázky_0.pdf 2023
MODLITBA PŘED BOŽÍ TVÁŘÍ! Mt 6,1;5-13; Roman Klusák Modlitba
2023
ŽIVOT Z BOHA KAŽDÝ POZNÁ! Mk 3,35 Pavel Borovanský Evangelium
Mk 3,35_osnova.pdf 2023
Žijte v Kristu Ježíši (Koloským 2,6-7) Jan Suchý Nový zákon
Kol 2,6-7_osnova_0.pdf , Kol 2,6-7_otázky_0.pdf 2023
Oblasti, kde hledat znaky živé víry v Krista! 1Te 1,2-6; Pavel Borovanský 1. Tesalonickým
1Te 1,2-6_osnova_0.pdf , OTÁZKY 1 Ts 1,2-6_0.pdf 2023
Moudrá, dokonalá láska spěje k vyšším cílům! J 11,5-15; Pavel Borovanský Evangelium
J 11,5-15_osnova_0.pdf 2022