DÁVEJTE POZOR NA TO JAK SLYŠÍTE! Ř 12,3-9 Pavel Borovanský Evangelium Ř 12,3-9TISK_osnova.docx 2023
BOŽÍ DĚTI UPROSTŘED POKOLENÍ ZVRÁCENÉHO!Ř12,1-2 Pavel Borovanský Evangelium Ř 12_1,2osnova.pdf 2023
Pravá bohoslužba! Ř 12,1 Pavel Borovanský Evangelium 2023
Blaze tomu, z něhož je nevěrnost sňata, blaze člověku, jemuž Hospodin hřích nepočítá! Ř 11,30-36 Pavel Borovanský Evangelium Ř 11,30-36_osnova.pdf , Ř 11,30-36OTÁZKY.pdf 2023
Nespoléhejte na sebe a svou vlastní moudrost, ale na slavné Boží dílo spásy! Pavel Borovanský Evangelium Ř 11,25-29_osnova.pdf 2023
I ty stojíš „pouhou“ vírou! Nepovyšuj se, ale boj se! Ř 11,16-24; Pavel Borovanský Evangelium Ř 11,16-24_osnova.pdf 2023
Strašlivý ve svém hněvu, největší ve svém milování! Ř 11,7-10; Pavel Borovanský Církev Ř 11,7-10_osnova_3.pdf 2022
Dokonalý Boží plná pro vyvolené ze Židů i pro vyvolené z národů! Ř 11,11-15 Pavel Borovanský Boží svrchovanost Ř 11,11-15_osnova_1.pdf 2022
Svou krví vykoupil lidi napříč celou zemí, napříč všemi národy! Ř 11,1-6; Pavel Borovanský Ř 11,1-6_osnova.pdf 2022
Blaze těm, nad kterými bdí paže Hospodinova! Ř 10,16-21; Pavel Borovanský Ř 10,16-21_osnova.pdf 2022
KDO POZNAL BOŽÍ DOBROTU A ŠTĚDROST NEMŮŽE MLČET! Pavel Borovanský Ř 10,12-15_osnova.pdf 2022
PONECHÁ SKUTEČNÁ PRAVDA A LÁSKA ČLOVĚKA VE ZHOUBĚ? Ř 1, 18-28; Pavel Borovanský Římanům Ř 1,18-28_osnova.docx 2022
Jedině v Kristu, jedině vírou v Krista! Ř 10,5-11; Pavel Borovanský Ř 10,5-11_osnova.docx 2022
KRISTUS, ZDROJ ŽIVÉ VODY PRO MRTVÝ SVĚT! Ř 10,1-4; Pavel Borovanský Ř 10,1-4_osnova.pdf 2022
BŮH, KTERÝ SVRCHOVANĚ JEDNÁ SKRZE JEDINÉHO, SKRZE KRISTA! Ř 9,25-33 Pavel Borovanský Ř 9,25-33_osnova.pdf 2022
Kdo jsi člověče? Ř 9, 16-24; Pavel Borovanský Ř 9,19-24_osnova.pdf 2022
Bůh prokazuje svou svrchovanou moc na dětech milosti i na dětech hněvu! Ř 9, 17-18; Pavel Borovanský Ř 9,17-18_osnova.pdf 2022
Nepochybuj a věř tomu, co Bůh říká! Ř 9, 9-16 Pavel Borovanský Ř 9,9-16_osnova.docx 2022
Spasení je dar, aby se nikdo nemohl chlubit! I Pavel Borovanský Ř 9,1-8_osnova.pdf 2022
Láska, mocnější než hřích a smrt! Ř 8, 35-39 Pavel Borovanský Ř 8,35-39_osnova.pdf 2022
Ospravedlnění navždy Boží láskou Skrze Krista Ježíše! Ř 8, 33-34 Pavel Borovanský Ř 8, 33-34.pdf 2022
Kdo se vás dotkne, dotýká se zřítelnice mého oka! Ř 8, 31-32; Pavel Borovanský Ř 8,31-32_osnova.pdf 2022
Božím nezměnitelným cílem je uvést nás do své slávy! Ř8, 28-30 Pavel Borovanský Ř 8,28-30_osnova.pdf 2022
Jistojistá naděje! Ř 8, 24-27; Pavel Borovanský 2022
Tvář celého stvoření dychtivě vyhlíží návrat Pána Ježíše! Ř 8, 18-23 Pavel Borovanský Ř 8,18-23osn.docx 2022
Moc Kristova, přemáhající svět! Ř 8, 14-17 Pavel Borovanský Ř_8,14-17_osnova.pdf 2022
Jestliže však...Ř 8, 9-13 Pavel Borovanský Ř_8,9-13_osnova.docx 2022
Moc svatosti II Ř 8, 5-8; Pavel Borovanský Ř_8,5-8_osnova.pdf 2022
MOC SVATOSTI I Ř 8, 1-4 Pavel Borovanský Ř_8,1-4_osnova.docx 2022
Každý bude vyučen od Otce! Ř 7, 14-25 Pavel Borovanský Ř 7,14-25_osnova.pdf 2022
​​​​ Nepohrdejme Bohem a Jeho dobrotou! Pavel Borovanský R 7,12-13_osnova_0.pdf 2020
Boží zákon je dobrý, protože Bůh je dobrý! Ř 7, 7-11 Pavel Borovanský Ř 7,7-11_osnova.pdf 2020
Víra a poznání, poznání a víra Pavel Borovanský 2020
Jedině Bohu patří vděčnost i sláva! Ř 6, 17-23 Pavel Borovanský Ř 6, 17-23_osnova_0.docx 2020
Zavázáni k poslušnosti (Římanům 6, 14-16) Pavel Borovanský Ř_6,14-16_osnova_3.pdf 2020
Jaký je vztah křesťana k vládní moci? (Ř 13:1-7) Jan Suchý Římanům Ř 13,1-7- osnova.pdf 2020
Vůle a moc nového stvoření v boji s hříchem! Ř 6,12-14 Pavel Borovanský Římanům Ř 6,13-14_osnova.pdf 2020
Buďte si jisti, že žijete Bohu! (Ř 6, 8-11) Pavel Borovanský Římanům Ř_6,8-11_osnova_0.pdf 2020
Uvedeni na cestu nového života (Ř 6,4-7) Pavel Borovanský Římanům 2019
Aby přišlo nové, musí staré umřít! (Ř 6,1-3) Pavel Borovanský Římanům Ř_6,1-3_osnova.pdf 2019
Milost je větší III. (Ř 5,18-21) Pavel Borovanský Římanům Ř_5,18_21_osnova_0.pdf 2019
Milost je mocnější II, Chlubíme se Kristem! (Ř 5,16-17) Pavel Borovanský Římanům Ř 5,16_17_osnova.pdf 2019
Milost je mocnější (Ř 5,12-15) Pavel Borovanský Římanům Ř 5, 12-15_osnova_0.pdf 2019
Evangelium, naše naděje, chlouba i jistota! (Ř 5,1-11) Pavel Borovanský Římanům Ř 5, 1-11OSN_0.docx 2019
Byl vydán pro naše přestoupení a vzkříšen pro naše ospravedlnění (Ř 4,1-25) Pavel Borovanský Římanům Ř_4,1_25_osnova_0.pdf 2019
Bůh ospravedlňuje toho, kdo žije z víry v Ježíše (Ř 3:21-31) Pavel Borovanský Římanům 2019
Bůh ospravedlňuje toho, kdo žije z víry v Ježíše (Ř 3:21-31) Pavel Borovanský Římanům osnova Ř_ 8,21_31_0.pdf 2019
Ze zákona pochází poznání lidského hříchu, poznání Boží svatosti a svrchované milosti vyvolení! (Ř 3:1-20) Pavel Borovanský Římanům Ř 3_1-20- osnova_1.pdf 2019
Obřízka těla na soudu neobstojí! Ř 2, 16-29 Pavel Borovanský Římanům Ř ,16_29_osnova_0.pdf 2019
Den soudu jistě přijde (Ř 2:1-16) Pavel Borovanský Římanům Ř 2,1-16_osnova.pdf 2019