Ježíš je vzkříšený! (Sk 2,22-36)

Já jsem Alfa i Omega, první i poslední, počátek i konec.
(Zjevení Janovo 22:13)

Kristova církev - to jsou živí svědkové vzkříšeného Krista. V Jeruzalémě toho rána bylo už minimálně 120 lidí, kteří mohli dosvědčit Kristovo vzkříšení. Kdo nyní chtěl, mohl se na to dopodrobna vyptat. Žádná otázka ohledně toho, co se vlastně stalo, nezůstala bez odpovědi.

Text kázání

Osnova kázání

Kristovo vzkříšení - jistota věčného života (1K 15,1-22)

Evangelium je denním chlebem křesťana

Proč si Kristovo vzkříšení připomínáme? Protože ono je centrem křesťanské zvěsti: je středem dobré zprávy, evangelia. Chcete dnes v záplavě špatných zpráv, kterých jsou plné noviny i televize, slyšet dobrou zprávu? Pak jste ve správnou chvíli na správném místě! Boží slovo skrze apoštola Pavla činí dnes to samé: připomíná evangelium.

Text kázání

Osnova kázání

Boží moc ve vzkříšení Krista (Ef 1,20-23)

Ve své modlitbě za křesťany Pavel připomíná tři veliké věci: mluví o naději, ke které je Boží lid povolán, mluví o slavném dědictví, které křesťané mají v Kristově lidu a konečně mluví o nesmírné Boží moci, která je zde pro ty, kdo věří – Boží moc, která se projevila ve zmrtvýchvstání Krista.

Osnova kázání

Hle, Beránek Boží!

… vyprali svá roucha v krvi Beránkově …

Jaroslav Kernal, Ústí nad Labem 12. dubna 2009

Dobré dopoledne vám všem. Mnoho lidí na celém světě se dnes zdraví slovy - Kristus je vzkříšený, Kristus žije. Část naší planety, která si říká křesťanská, slaví největší křesťanské svátky - Velikonoce. Připomíná si Kristovo páteční ukřižování, jeho pohřbení a nakonec slavné zmrtvýchvstání. Tak jak to krásně popsal apoštol Pavel, když psal do Korintu:

Osnova kázání