VYTRVEJ VE VÍŘE! (KOLOSKÝM 1,21-23)

 

VYTRVEJ VE VÍŘE!

(Koloským 1,21-23)

Jan Suchý, Ústí nad Labem, 6. listopadu 2022

 

Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc,

ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.

(Římanům 8:38-39)  

 

Osnova kázání

Otázky ke studiu

VYTRVEJ VE VÍŘE! (KOLOSKÝM 1,21-23)

Pochopte, že to je syrová skutečnost. Apoštol Pavel nám pomáhá porozumět, v jakém stavu se nachází každý člověk bez Krista. Říká: buď byla doba v tvém životě anebo dokonce stále trvá, kdy jsi byl nepřátelský Bohu svým smýšlením i zlými skutky.

Osnova kázání