Skutečná velikost (Mk 9,30-37)

Kdo chce být mezi vámi první...

Autorita znamená moc a moc vždycky korumpuje. To je hlavním důvodem, proč vzal Ježíš dítě, postavil ho doprostřed učedníků a dal jim ho za příklad.

Pozn.: Z technických důvodů se nepodařilo kázání Marcuse Dennyho nahrát, proto sem dáváme identickou nahrávku ze sboru BSK Kladno