VYTRVEJ VE VÍŘE! (KOLOSKÝM 1,21-23)

 

VYTRVEJ VE VÍŘE!

(Koloským 1,21-23)

Jan Suchý, Ústí nad Labem, 6. listopadu 2022

 

Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc,

ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.

(Římanům 8:38-39)  

 

Osnova kázání

Otázky ke studiu

Smíření s Bohem (Ko 1,21-23)

I vás, kteří jste byli Božími nepřáteli, smířil...

Smíření s Bohem je tím nejdůležitějším urovnáním konfliktu na světě, je klíčové pro každého člověka na celém světě. Každý člověk ho potřebuje. Ať už si toho člověk je vědom nebo není, toto smíření mění od základů lidské životy - z místa Božího hněvu staví toto smíření člověka na místo Boží lásky.

Vítězství skrze kříž (Ko 2,11-15)

Probudil nás k životu spolu s ním…

Boží trojice, jediný Bůh ve třech osobách, připravil úžasný plán dlouho před tím, než stvořil tento svět. Otec, Syn a Duch svatý ve vztahu věčné lásky připravili cestu pro člověka, který v té době ještě nebyl stvořen, jak mít podíl na Boží svatosti, Boží lásce, Boží radosti, slávě, nádheře, moudrosti a dokonalosti.

Text kázání

Osnova kázání