Bůh, který se slitovává (Jon 1-4)

Proč Bůh poslal Jonáše do Ninive?

Jaroslav Kernal, Kladno 24. května 2015

Pokoj vám a milost, milovaní svatí, milí přátelé. Máme dnes výjimečnou příležitost, kdy můžeme úctívat našeho Pána společně oba sbory dohromady. Každý týden uctíváme Boha a radujeme ze spasení, které nám dal, ale dnes to můžeme udělat v mnohem větším společenství než obvykle, můžeme se povzbudit a potěšit navzájem, prokázat si Kristovu lásku, ale především – a v tom se dnešní den nijak neliší od všech ostatních shromáždění, která máme – chceme společně uctívat Boha skrze Jeho Slovo: