A JEHO PŘIKÁZÁNÍ NEJSOU TĚŽKÁ! LK 19,1-10; Pavel Borovanský Evangelium
Lk 19,1-10_osnova_0.pdf , otázky Lk 19,1-10.pdf 2023
BOŽÍ DĚTI UPROSTŘED POKOLENÍ ZVRÁCENÉHO!Ř12,1-2 Pavel Borovanský Evangelium
Ř 12_1,2osnova_0.pdf 2023
OBLÉKEJTE NOVÉHO ČLOVĚKA! (Koloským 3,12-15) Jan Suchý Evangelium
Kol 3,12-15_osnova_0.pdf , Kol 3,12-15_otázky.pdf 2023
Pravá bohoslužba! Ř 12,1 Pavel Borovanský Evangelium
Ř 12_osnova.pdf 2023
OBNOVUJTE SE MOCÍ DUCHA! (KOLOSKÝM 3,5-11) Jan Suchý Koloským
Kol 3,5-11_osnova_0.pdf , Kol 3,5-11_otázky.pdf 2023
Ježíšův modlitební zápas a naše usínání Lk 22,39-46; Jan Suchý Modlitba
2023
Blaze tomu, z něhož je nevěrnost sňata, blaze člověku, jemuž Hospodin hřích nepočítá! Ř 11,30-36 Pavel Borovanský Evangelium
Ř 11,30-36_osnova_0.pdf 2023
Nespoléhejte na sebe a svou vlastní moudrost, ale na slavné Boží dílo spásy! Pavel Borovanský Evangelium
Ř 11,25-29_osnova_0.pdf 2023
KOMPAS K VĚČNÉMU ŽIVOTU (KOLOSKÝM 3,1-4) Jan Suchý Evangelium
Kol 3,1-4_osnova_0.pdf , Kol 3,1-4_otázky_0.pdf 2023
POKRYTECTVÍ UMLČENO PRAVDOU (MK 12, 13-17) Milan Bulák Nový zákon
Mk 12, 13-17_osnova.pdf 2023
VAŠE SVOBODA JE JEN V KRISTU! (Koloským 2,16-3,4) Jan Suchý Evangelium
Kol 2,16-3,4_osnova_0.pdf , Kol 2,16-3,4_otázky.pdf 2023
I ty stojíš pouhou vírou! Nepovyšuj se, ale boj se! Ř 11,16-24; Pavel Borovanský Evangelium
Ř 11,16-24_osnova_0.pdf 2023
JEŽÍŠ KRISTUS – JE V NĚM I TVÉ VÍTĚZSTVÍ? (KOLOSKÝM 2,11-15) Jan Suchý Nový zákon
Kol 2,11-15_osnova_0.pdf , Kol 2,11-15_otázky_0.pdf 2023
VE SVĚTĚ MÁŠ MNOHO, ALE V KRISTU ÚPLNĚ VŠECHNO (KOLOSKÝM 2,8-10) Jan Suchý Nový zákon
Kol 2,8-10_osnova_0.pdf , Kol 2,8-10_otázky_0.pdf 2023
MODLITBA PŘED BOŽÍ TVÁŘÍ! Mt 6,1;5-13; Roman Klusák Modlitba
2023
ŽIVOT Z BOHA KAŽDÝ POZNÁ! Mk 3,35 Pavel Borovanský Evangelium
Mk 3,35_osnova.pdf 2023
Žijte v Kristu Ježíši (Koloským 2,6-7) Jan Suchý Nový zákon
Kol 2,6-7_osnova_0.pdf , Kol 2,6-7_otázky_0.pdf 2023
Oblasti, kde hledat znaky živé víry v Krista! 1Te 1,2-6; Pavel Borovanský 1. Tesalonickým
1Te 1,2-6_osnova_0.pdf , OTÁZKY 1 Ts 1,2-6_0.pdf 2023
Povzbuzení k vytrvalosti (Koloským 2,1-5) Jan Suchý Koloským
Kol 2,1-5_osnova_0.pdf , Kol 2,1-5_otázky_0.pdf 2022
Plán pro služebníky Krista (Koloským 1,24-29) Jan Suchý Koloským
Kol 1,24-29_osnova_0.pdf 2022
Kristova sláva mezi námi (Koloským 1,15-20) Jan Suchý Koloským
Kol 1,15-20_osnova_0.pdf 2022
Poneseš ovoce nového narození (Koloským 1,9-14) Jan Suchý Koloským
Kol 1,9-14_osnova_0.pdf , Kol 1,9-14_otázky_0.pdf 2022
Dobrá zpráva o Kristu dnes promění tvůj život (Koloským 1,1-8) Jan Suchý Koloským
Kol 1,1-8_osnova_0.pdf , Kol 1,1-8_otázky_0.pdf 2022
Vše pod nebem má svůj čas! (1Kor 1, 30 - 31) Pavel Borovanský 1. Korintským
1K 1,30-31- osnova_0.pdf
Ovoce křesťanského života (Lk 23, 38- 43) Pavel Borovanský Lukášovo evangelium
LK 23, 38-43 - osnova.pdf