MUŽI, MILUJTE SVÉ ŽENY (KOLOSKÝM 3,19) Jan Suchý Evangelium
Kol 3,19_osnova_0.pdf 2023
JEDINÝ CÍL NOVÉHO ŽIVOTA V KRISTU: VŠE K BOŽÍ SLÁVĚ (KOL 3,17) Jan Suchý Evangelium
Kol 3,17_osnova_0.pdf 2023
DALŠÍ DŮSLEDKY NAŠEHO VZKŘÍŠENÍ (KOLOSKÝM 3,16B) Jan Suchý Evangelium
Kol 3,16b_osnova_0.pdf 2023
Důsledky našeho vzkříšení (Kol 3,16-17) Jan Suchý Koloským
Kol 3,16-17_osnova.pdf , Kol 3,16-17_publ.pdf 2023
OBLÉKEJTE NOVÉHO ČLOVĚKA! (Koloským 3,12-15) Jan Suchý Evangelium
Kol 3,12-15_osnova_0.pdf , Kol 3,12-15_otázky.pdf 2023
OBNOVUJTE SE MOCÍ DUCHA! (KOLOSKÝM 3,5-11) Jan Suchý Koloským
Kol 3,5-11_osnova_0.pdf , Kol 3,5-11_otázky.pdf 2023
KOMPAS K VĚČNÉMU ŽIVOTU (KOLOSKÝM 3,1-4) Jan Suchý Evangelium
Kol 3,1-4_osnova_0.pdf , Kol 3,1-4_otázky_0.pdf 2023
VAŠE SVOBODA JE JEN V KRISTU! (Koloským 2,16-3,4) Jan Suchý Evangelium
Kol 2,16-3,4_osnova_0.pdf , Kol 2,16-3,4_otázky.pdf 2023
JEŽÍŠ KRISTUS – JE V NĚM I TVÉ VÍTĚZSTVÍ? (KOLOSKÝM 2,11-15) Jan Suchý Nový zákon
Kol 2,11-15_osnova_0.pdf , Kol 2,11-15_otázky_0.pdf 2023
VE SVĚTĚ MÁŠ MNOHO, ALE V KRISTU ÚPLNĚ VŠECHNO (KOLOSKÝM 2,8-10) Jan Suchý Nový zákon
Kol 2,8-10_osnova_0.pdf , Kol 2,8-10_otázky_0.pdf 2023
Žijte v Kristu Ježíši (Koloským 2,6-7) Jan Suchý Nový zákon
Kol 2,6-7_osnova_0.pdf , Kol 2,6-7_otázky_0.pdf 2023
Povzbuzení k vytrvalosti (Koloským 2,1-5) Jan Suchý Koloským
Kol 2,1-5_osnova_0.pdf , Kol 2,1-5_otázky_0.pdf 2022
Plán pro služebníky Krista (Koloským 1,24-29) Jan Suchý Koloským
Kol 1,24-29_osnova_0.pdf 2022
Kristova sláva mezi námi (Koloským 1,15-20) Jan Suchý Koloským
Kol 1,15-20_osnova_0.pdf 2022
Poneseš ovoce nového narození (Koloským 1,9-14) Jan Suchý Koloským
Kol 1,9-14_osnova_0.pdf , Kol 1,9-14_otázky_0.pdf 2022
Dobrá zpráva o Kristu dnes promění tvůj život (Koloským 1,1-8) Jan Suchý Koloským
Kol 1,1-8_osnova_0.pdf , Kol 1,1-8_otázky_0.pdf 2022
Smíření s Bohem (Ko 1,21-23) Daniel Adamovský Koloským
2016
Vítězství skrze kříž (Ko 2,11-15) Jaroslav Kernal Koloským
ko2-11-15-osnova.pdf 2015
Zakotvení v Kristu (Ko 1-4) Jaroslav Kernal Koloským
ko1-4-osnova_0.pdf 2013
Svatí buďte, neboť Já jsem svatý! (Ko 1,9-14) Dennis McBride Koloským
2008