Evangelium, naše naděje, chlouba i jistota! (Ř 5,1-11) Pavel Borovanský Římanům
Ř 5, 1-11OSN.docx 2019
Podívej se a věř! (J 20,1-18) Jan Suchý Janovo evangelium
J 20,1-18_osnova_0.pdf 2019
Abrahamovo potomstvo (Gen 17, 1-16) Pavel Steiger Genesis
BCP13_O_Abrahamovo_Potomstvo_USTI.docx 2019
Je Kristův kříž také tvůj? Jan Suchý Janovo evangelium
J 19,17-42 - osnova.pdf 2019
Co je důsledkem tvých slov? Aleš Novotný Efezským
2019
Byl vydán pro naše přestoupení a vzkříšen pro naše ospravedlnění (Ř 4,1-25) Pavel Borovanský Římanům
Ř_4,1_25_osnova.pdf 2019
Poznej skutečného Ježíše! (J18,28-19,16) Jan Suchý Janovo evangelium
2019
Bůh ospravedlňuje toho, kdo žije z víry v Ježíše (Ř 3:21-31) Pavel Borovanský Římanům
osnova Ř_ 8,21_31.pdf 2019
Jako si Kristus zamiloval církev (Ef 5:25) Jaroslav Kernal Efezským
Ef5-25-osnova-II_0.pdf 2019
Evangelium je ostré (J 18:1-27) Jan Suchý Janovo evangelium
J 18,1_27_osnova.pdf 2019
Ze zákona pochází poznání lidského hříchu, poznání Boží svatosti a svrchované milosti vyvolení! (Ř 3:1-20) Pavel Borovanský Římanům
Ř 3_1-20- osnova_0.pdf 2019
Jednota církve zjevuje Boží slávu (J17:20-26) Jan Suchý Janovo evangelium
J 17,20_26 - osnova.pdf 2019
Obřízka těla na soudu neostojí! (Ř 2:16-29) Pavel Borovanský Římanům
Ř ,16_29_osnova.pdf 2019
Muži milujte své ženy (Ef 5,25) Jaroslav Kernal Efezským
49 Ef 5,25 - osnova.pdf 2019
Plnost Kristovy radosti (J 17:6-19) Jan Suchý Janovo evangelium
J 17,6-19 - osnova_0.pdf 2019
Ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých (Sk 13,30) Pavel Borovanský Skutky
Sk 13,30 - osnova.pdf 2019
Za co se modlí Bůh? (J 17: 1-5) - z tech. důvodu zkracená nahrávka, pro přečtení celého kázání klikni na "Text kázání" Jan Suchý Janovo evangelium
33_J 17,1_5_osnova.pdf 2019
Den soudu jistě přijde (Ř 2:1-16) Pavel Borovanský Římanům
Ř 2,1-16_osnova.pdf 2019
Světlo Kristova kříže (J 16,16-33) Jan Suchý Janovo evangelium
J 16,16_33 - osnova.pdf 2019
Muž je hlavou ženy (Ef 5,22-24) Jaroslav Kernal Efezským
Ef5-22-24-osnova.pdf 2019
Evangelium konfrontuje všechny lidi! (Ř 1,18-32) Pavel Borovanský Římanům
2019
Jeden všemohoucí nad všechny nepřátele (Žalm 20) Daniel Adamovský Žalmy
Ž 20 - osnova.pdf 2019
Nádhera díla Ducha Svatého (J 16,1-15) Jan Suchý Janovo evangelium
J 16,1_15_osnova.pdf 2019
Spasení je Boží dar, dílo Boží moci! (Ř 1,16-17) Pavel Borovanský Římanům
Ř_1,16-17_osnova.pdf 2019
Tři znaky křesťanského života (J 15,12-27) Jan Suchý Janovo evangelium
J 15,12-27 - osnova.pdf 2019