Zjevila se Boží milost (Tt 2,11)

Zjevila se totiž Boží milost, která přináší záchranu všem lidem.