Zjevení Boží lásky (1J 4,9)

Život je v Kristu

Centrem a vrcholem Božího zjevení je Boží Syn Ježíš Kristus. Pro církev jej Pán Bůh poslal na svět, aby poznala a měla skutečný život skrze Něj. V tom se zjevuje Boží láska k nám.

Osnova kázání