ŽENY PODŘIZUJTE SE SVÝM MUŽŮM JAKO PÁNU! (EFEZSKÝM 5,22-24)

aaaPísmo přikazuje ženám, aby se podřizovali svým mužům, jako Pánu. A tento příkaz neznamená, že by postavení ženy v Božím plánu bylo menší, nebo méně významné, méně vznešené. Oba muž i žena jsou korunou Božího stvoření a oba zrcadlí Boží slávu.  Žena není před Bohem kvůli požadované poslušnosti svému muži  méněcennou! Vždyť Bůh v knize Genesis říká, že učiní muži pomoc jemu rovnou. Tedy stejně hodnotnou, stejně vznešenou, která odráží Boží obraz se stejnou silou a vznešeností plné lidské bytosti.