... a zazáří ti Kristus (Ef 5,14)

Probuď se!

Pavel znovu ve čtrnáctém verši připomíná evangelium. Mluví o světle evangelia, jehož zdrojem je samotný Kristus, mluví o probuzení z temnoty, z duchovního spánku a z duchovní otupělosti i o probuzení ze smrti.

Text kázání

Osnova kázání