ÚŽASNÉ POZNÁNÍ! ÚPLNĚ MĚ PŘESAHUJE! TO NEZVLÁDÁM! (ŽALM 139)

AASvatí, tento žalm, je přehlídkou Božího charakteru. A jeho cílem je vést nás k uctívání v úžasu nad Božím charakterem stejně, jako to vidíme u Davida. Hluboké pravdy o Boží vševědoucnosti, všudypřítomnosti a všemohoucnosti, nad kterými David rozjímá, ho vedou k úžasu, k chvále a přemáhající touze žít svatým životem. Svatí je před námi studium tohoto Žalmu. Uvidíme Boží atributy, které vystupují z tohoto textu jako mohutné ledovce, které nás přivádějí k úžasu i přesto, že jejich největší část zůstává pod hladinou. Protože jak může omezený člověk poznat neomezeného Boha? Boha, který je větší: než miliardy vesmírných galaxií než celý vesmír, Boha přítomného v každém okamžiku na každém místě vesmíru. Boha, který nás tak přesahuje. Když přicházíme k Bohu, vidíme jeho velikost a dobrotu, a to rozhojňuje naše uctívání. Poznávání jeho charakteru nás vede k pokoře a svatosti. A naše srdce je nesmírně posilováno, když vidíme, jaký Bůh opravdu je. Modlím se za to, abychom ve světle Božího charakteru zvolali spolu s Davidem:

    Text kázání: 

    Osnova kázání