Tvář celého stvoření dychtivě vyhlíží návrat Pána Ježíše! Ř 8, 18-23

obrA skutečně my víme, že není žádné jiné Boží evangelium. Je mnoho evangelií, protože evangelium znamená dobrá zpráva. A tak jsme jistě ve svém životě z Boží milosti mohli slyšet mnoho dobrých zpráv. Ale Boží evangelium je jen jedno! Je naprosto výlučné a jedinečné. Ve své formě i svém obsahu. Obsah mluví o velikém a nadpřirozeném vysvobození těch, kteří jsou otroky čeho? Hříchu! A není žádná jiná cesta z tohoto otroctví, než vysvobození zjevené v Písmu! To vysvobození tkví ve vtělení Božího Syna. A tento Boží Syn, který je bez hříchu, byl pro nás učiněn hříchem 2 K 5, 21; a nesl plný hněv Boha Otce! Mocí Ducha Božího vstal třetího dne z mrtvých. To je naprosto výlučné, protože jedinečné a neopakovatelné!

Text kázání:

 

 

Osnova kázání