TAJEMSTVÍ KŘESŤANOVY VŮNĚ (2. KORINTSKÝM 2,12-17)

aaaList byl napsán v době, kdy je Pavel a jeho spolupracovníci pod těžkými zkouškami. Pronásledování kvůli evangeliu nabírá na síle. Je vnější – od nevěřících lidí, těch, kteří mají v rukou moc – v Asii, snad v Efezu, dolehlo na ně takovou měrou, bylo nad jejich síly (1:8). Dokonce byl vynesen rozsudek smrti nad Pavlem. Po lidsku mu už nezbývala žádná naděje na život. Veškerou naději na budoucnost Pavel musel soustředit na Boha, který křísí mrtvé. A přece bylo Boží vůlí, aby apoštol sloužil Božímu království ještě dále. Bůh jej vysvobodil ze samého náručí smrti (1:10). Modlitební zápas se rozhořel v církvi. Křesťané volali k Bohu, přimlouvali se u Boží trůnu, aby Pavla Pán zachoval ještě ke službě a On jej vysvobodil.

Text kázání:

Osnova kázání