Svatost měřená mírou Krista je Boží cíl pro nás! Ef 4,17-21

aaaKdyž vám Bůh dá nahlédnout pod povrch věcí a jenom trochu poodhalí vašim očím věci, které nelze nazvat jinak než podivuhodné, bázeň a třesení způsobující, bude se vám zastavovat dech. Ale milovaní, uvědomme si jedno. Bůh takto nejedná jen na světové úrovni. Na úrovni národů! On milovaní jedná takto s každým z vás! Jedná tak se mnou, se sestrou vedle vás! S bratrem po vašem boku! A milovaní věřte jedné jediné věci. Bůh takto chce jednat se svými dětmi. Protože On drazí, nás miluje! Láskou, kterou nezměříte. Plně ji neobsáhnete, neuchopíte ani svým srdcem, ani svým rozumem. Ona je mnohem větší než každý z nás! Ona je mnohem větší než my všichni dohromady. Ale právě protože je tak nesmírná. Je také nesmírně, skoro až tíživě zavazující. Když budeme nad tím přemýšlet s modlitbou a s Písmem v ruce. Potom není možné, abychom se nechvěli, netřásli v bázni, ale také v jásavé radosti.

Text kázání: 

Osnova kázání