Pravá bohoslužba! Ř 12,1

Dokončili jsme jedenáct kapitol listu Římanům. Přesně tolik prostoru věnoval Pavel, apoštol Ježíše Krista hlubokému, teologickému vyobrazení, vyvýšení, prozkoumání, zmapování a vysvětlení evangelia Pána Ježíše Krista. Vrcholem celého listu jsou jistojistě slova veršů 16-17 první kapitoly.  Nestydím se za evangelium: je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří, předně pro Žida, ale také pro Řeka. Vždyť se v něm zjevuje Boží spravedlnost, která je přijímána vírou a vede k víře; stojí přece psáno: `Spravedlivý z víry bude živ." Tento dokonalý výrok sestavený do dvou souvětí Pavel rozložil na částečky, aby nám před oči postavil dokonalé Boží dílo spásy. Boží svatost, spravedlnost, dobrotu, slitování, věrnost, moudrost. Boží cesty, myšlenky a vůli, které jsou dokonale svaté. A lidské cesty, myšlenky a vůle, které absolutně nesnesou srovnání s Božími. A nejenom, že nesnesou srovnání, ale každý pokus postavit cesty člověka, myšlenky a vůli člověka vedle Božích cest, myšlenek a vůle je nebetyčná pýcha a skoro až rouhání!

Osnova kázání