Poznat Kristovu lásku k nám... (Ef 3,19)

Boží plnost v Kristově lásce

V devatenáctém verši Pavel mluví o tom, že Kristovu lásku máme zakoušet, poznávat. Kristova láska se musí stát naší vlastní zkušeností. To je přímým důsledkem porozumění, pochopení toho, co je to láska. A k čemu to povede v životech křesťanů? Výsledkem bude, že budou naplněni veškerou Boží plností.

Text kázání

Osnova kázání