Pochopte Pánovu vůli (Ef 5,17-18)

Příkaz k naplnění Duchem svatým

Máme před sebou dva verše, které jsou velmi podobné – v první polovině je negativní příkaz – máme něco odložit, něčeho se vzdát a do kontrastu k tomu je dá pozitivní příkaz – máme něco přijmout. ...text kázání

Osnova kázání