PASTÝŘSKÉ SRDCE VEDE KE SMÍŘENÍ V KRISTU (FP 4,1-4)

aaaI s tím nejsilnějším pasem, japonským, se dostaneš do maximálně 191 státu na zemi, ale nedostaneš se do věčného života v Božím království, kde není střídání světla a stínu, kde není zlo, hřích ani jeho mzda smrt. Všechno je zde prostoupeno nádhernou září Boží svatosti, která přivádí vše k dokonalosti v Kristu. Věčný pokoj s Bohem a radost z Boha je konečným naplněním všech tužeb a potřeb člověka. Je to místo, kde konečně rozkvete všechno tvé lidství, ke kterému Bůh člověka stvořil. Už máš toto nebeské občanství?

Text kázání: 

Osnova kázání