Oběť smíření (1J 4,10)

Lásku Boží najdeš v Kristu

Pán Bůh dává lidem svou lásku. Láska je v tom, že spravedlivý požadavek trestu za náš hřích, kterým je smrt, vzal na sebe Boží syn – Ježíš Kristus, když se stal obětí smíření za naše hříchy.

Osnova kázání