Nové stvoření (2K 5,17)

Kristovo vzkříšení je naprosto zásadní pro nové stvoření

Kristův kříž je klíčem. Je základem křesťanského života, je mocí ke spasení i mocí k novému životu. Jenom v Kristu pomíjí to staré a objevuje se nové. Bez Krista jsme ztraceni. Proto je před námi naprosto zásadní otázka – jsem v Kristu?

Text kázání

Osnova kázání