Nespoléhej na sebe! Fp 3, 4-8

fpSaul se setkal s živým Ježíšem Kristem. Kristus se mu dal poznat. A vše, co z tohoto vyprávění ve Sk 26 víme je, že Saulův život se při tom otočil o 180 stupňů. Od té chvíle vidíme v Písmu úplně jiného muže - dříve horlivý pronásledovatel církve je nyní sám tím, kdo zvěstuje o vzkříšeném Ježíši, o tom zaslíbeném Spasiteli, kterého očekává Izrael. Saul se stal křesťanem. Ale co se to vlastně stalo na té cestě do Damašku? Co to bylo, že Saul je nyní nový člověk, který miluje Krista a cele mu slouží. Dokonce tak, že kvůli své věrnosti Kristu, kvůli kázání, ke kterému ho Kristus povolal, čteme nyní o Saulovi, kterému nyní říkají Pavel, jako po třiceti letech od té chvíle, je nyní v římském vězení a kvůli následování Krista probíhá soud a vše nasvědčuje, že bude odsouzen ke ztrátě života. To je náš list Filipským, ze kterého se dozvídáme, co se to stalo na cestě do Damašku. Jak Bůh zcela změnil Pavlův pohled a porozumění tomu, o co celý svůj dosavadní život usiloval: jak se líbit Bohu.

Text kázání:

    Osnova kázání