Nenechte si ukrást radost z Krista! Fp 3, 2-3;

radostPravá obřízka jsme my: kdo my? Křesťané. Ti, kdo uvěřili v Krista, uctívají Boha v Duchu svatém, tedy vírou, jejich sláva je Ježíš Kristus a pro svou spásu nespoléhají sami na sebe, ale na Boží milost. Abraham a jeho potomci byli obřezáni na těle. Ale to z nich zjevně neudělalo spasené lid! Protože Bohu jde o celého člověka, nejen o vnější věci - vnější zbožnost, vnější spravedlnost, vnější přináležitost k izraelskému národu. Obřízka těla byla fyzickým znamením na těle a je jen fyzickým obrazem duchovní skutečnosti jiné obřízky: a to obřízky srdce. Poslouchejte apoštola Pavla, jak veden Duchem svatým odkrývá pravou podstatu obřízky v listu Římanům:

Text kázání: 

Osnova kázání